phimbo365

HOME

PHIM HÀN QUỐC

PHIM KIẾM HIỆP

PHIM VIỆT NAM

PHIM BLU RAY

 

PHIM XÃ HỘI

 
                                                                                                             #  
  10 ANH EM (TVB) 5 Đĩa  $8.00   7 CHỊ EM (TVB) 6 Đĩa  $9.00
  10 NGÀY 10 ĐÊM (TTV) 4 Đĩa  $6.00   1 CHỒNG 3 VỢ (TVB) 5 Đĩa  $8.00
  99 LẦN YÊU ANH (TTV) 7 Đĩa  $11.00   3 ĐÓA HOA (TAIWAN) - 3 Đĩa  $5.00
  20 NĂM TRÙNG PHÙNG (TAISENG) - 7 Đĩa  $11.00

  97' BIẾN SẮC LONG (ATV) - 15 Đĩa  $23.00

  ÁI TÌNH TOÀN BẢO (TVB) 5 Đĩa  $8.00

  7 NGÀY TRONG ĐỜI (TVB) - 5 Đĩa  $8.00

  96'C CAFE (TQ - VNLT)  -  5 Đĩa  -  $6.25

 

 

                                                                                                                A

  ÂN OÁN THƯỢNG HẢI (TVB) 5 Đĩa  $8.00

 

 

 

  ANH HÙNG BẢN SẮC (TVB)5 Đĩa  $8.00   ANH CHÀNG ĐỘC THÂN (TVB)5 Đĩa  $8.00
  ANH CHÀNG 100 PHẦN TRĂM (TVB) 7 Đĩa  $11.00   ÁO CƯỚI THIÊN QUỐC (ATV) 6 Đĩa  $9.00
  ANH ĐÃ YÊU EM (TAISENG) - 7 Đĩa  $11.00   ÁNH NẮNG NỬA ĐÊM (TVB) - 5 Đĩa  $8.00
  ANH HÙNG NGOẠI LUẬT (ATV) - 5 Đĩa  $8.00 

  ẢNH THÀNH BÁ CHỦ (ATV) - 17 Đĩa  $26.00 

  ÁNH ĐÈN VỀ ĐÊM (TAISENG)  -  8 Đĩa  $12.00

  ÁNH ĐÈN MÀU SÂN KHẤU (TVB)  -  6 Đĩa  -  $9.00

  ẢO MỘNG GIÀU SANG (TQ - VNLT)  -  20 Đĩa  -  $25.00

  ÂN OÁN TÌNH THÙ 4 Phần Trọn Bộ (TAIWAN - VNLT)  -  40 Đĩa  -  $50.00

  ÂN OÁN GIANG HỒ (TVB)  -  6 Đĩa  -  $9.00

  ANH HÙNG CHÍNH NGHĨA (TVB)  -  7 Đĩa  -  $11.00

  ANH HÙNG NÔNG DÂN (TQ - VNLT)  -  8 Đĩa  -  $10.00

  ANH CHÀNG LƯU VONG (TVB)  -  5 Đĩa  -  $8.00

 

                                                                B

  BÀN TAY NHÂN ÁI 1 (TVB) 6 Đĩa  $9.00

  ÁI TÌNH TUYỆT VỌNG (AVE) - 5 Đĩa  $8.00 

  ANH HÙNG XA LỘ (AVE) - 5 Đĩa  $8.00 

  ÁC MỘNG HÔN NHÂN (Philipines - VNLT)  -  7 Đĩa  -  $8.75

  ẢO MỘNG (Singapore - VNLT)  -  6 Đĩa  -  $7.50

  ÁO TRẮNG THIÊN THẦN (TVB)  -  6 Đĩa  -  $9.00

  ANH HÙNG XA LỘ (TVB)  -  5 Đĩa  -  $8.00

  ANH LÀ TRĂNG EM LÀ SAO (Thailand - VNLT)  -  7 Đĩa  -  $8.75

  ẨN THẾ GIẢ MÔN (HKTV - VNLT)  -  5 Đĩa  -  $6.25

  ANH HÙNG THƯỢNG HẢI (TVB)  -  4 Đĩa  -  $6.00

 

 

 

  BƯỚC CHÂN GIANG HỒ (TVB) 7 Đĩa  $11.00

  BÀN TAY NHÂN ÁI 2 (TVB) 8 Đĩa  $12.00   BÁ CHỦ SONG QUYỀN (TVB) 4 Đĩa  $6.00
  BÀN TAY NHÂN ÁI 3 (TVB) 8 Đĩa  $12.00   BÁ CHỦ BÃI THƯỢNG HẢI (TVB) 8 Đĩa  $12.00
  BỊP VƯƠNG TRANH BÁ (TVB)5 Đĩa  $8.00   BÍ ẨN TRONG NHÀ HÁT (TVB)5 Đĩa  $8.00
  BỐ GIÀ QUẢNG CHÂU (ATV) - 6 Đĩa  $9.00   BÀ MẸ CHỒNG GAY GẮT (TVB) 4 Đĩa  $6.00
  BI KỊCH ĐẠI GIA TỘC 1 (ATV) 5 Đĩa  $8.00   BÊN ĐÔNG BÊN TÂY (ATV) 5 Đĩa  $8.00
  BI KỊCH ĐẠI GIA TỘC 2 (ATV) 7 Đĩa  $11.00   BẮC ĐẨU SONG HÙNG (TVB) 5 Đĩa  $8.00
  BIỆT LUYẾN BỘI BẠC (TVB) 5 Đĩa  $8.00   BỐ MẸ BẤT ĐẮC DĨ (TVB) 5 Đĩa  $8.00
  BẦU TRỜI YÊU THƯƠNG (ATV) 9 Đĩa  $14.00   BÁ VƯƠNG KIỀU HOA (TVB) 5 Đĩa  $8.00
  BIẾN ĐỔI VẬN MỆNH (TVB) 5 Đĩa  $8.00   BÁT LƯƠNG KIM (TAIWAN)7 Đĩa  $11.00  
  BỊP BÁ THIÊN HẠ (TVB) - 5 Đĩa  $8.00   BẠO PHONG HÌNH CẢNH (ATV) - 7 Đĩa  $11.00
  BƯỚC ĐƯỜNG THỬ THÁCH (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  BÀY MƯU LẬP ĐẢNG (TVB) - 6 Đĩa  $9.00 

  BẾN ĐỖ HẠNH PHÚC (TTV) - 7 Đĩa  $11.00 

  BÃO TÌNH (AVE) - 5 Đĩa  $8.00 

  BÀY MƯU LẬP KẾ (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  BỎ QUÊN DĨ VÃNG (TVB)  -  8 Đĩa  $12.00 

  BƯỚC NGOẶC CUỘC ĐỜI (TVB)  -  5 Đĩa  $8.00 

  BÔNG HỒNG KHÔNG GAI (Thailand - VNLT)  -  5 Đĩa  -  $6.25 

  BẢN NHẠC ĐỊNH MỆNH (Thailand - VNLT)  -  8 Đĩa  -  $10.00

  BẮT CÓC LIÊN HOÀN (TVB)  -  5 Đĩa  -  $8.00

  BI TÌNH SONG SINH (Thailan - VNLT)  -  7 Đĩa  -  $8.75

  BIỂN TÌNH NGANG TRÁI (Philippines - VNLT)  -  25 Đĩa  -  $31.25

  BA TIỂU THƯ NHÀ HỌ HẠ 1 (TQ - VNLT)  -  10 Đĩa  -  $12.50

  BA TIỂU THƯ NHÀ HỌ HẠ 2 (TQ - VNLT)  -  10 Đĩa  -  $12.50

  BỘ BỘ KINH TÌNH (TQ - VNLT)  -  10 Đĩa  -  $12.50

  BẠN TRAI CỦA MẸ TÔI (Taiwan - VNLT)  -  18 Đĩa  -  $22.50

  BẾN ĐỖ HẠNH PHÚC 1 (TQ - VNLT)  -  8 Đĩa  -  $10.00

  BẾN ĐỖ HẠNH PHÚC 2 (TQ - VNLT)  -  12 Đĩa  -  $15.00

  BÍ ẨN CỦA SẮC ĐẸP (Philippines - VNLT)  -  8 Đĩa  -  $10.00

  BA NGƯỜI CHA (TQ - VNLT)  -  9 Đĩa  -  $11.25

  BÍ ẨN TRÁI TIM (TQ - VNLT)  -  9 Đĩa  -  $11.25

  BÓNG MÁT GIỮA ĐỜI (TQ - VNLT)  -  8 Đĩa  -  $10.00

                                                                C

 

  CUỘC TÌNH DƯỚI VÒM TRỜI (TVB) 4 Đĩa  $6.00

  BỤI HỒNG TRẦN (TAIWAN) - 8 Đĩa  $12.00 

  BÊN LỀ CÔNG LÝ (TVB) - 6 Đĩa  $9.00 

  BẾP LỬA GIA ĐÌNH (TVB) - 16 Đĩa  $24.00 

  BÙNG NỔ (TVB) - 7 Đĩa  $11.00 

  BỊP MÔN BÁT TƯỚNG (ATV) - 5 Đĩa  $8.00 

  BÍ MẬT VÔ HÌNH 1 (TAISENG)  -  5 Đĩa  $8.00 

  BÍ MẬT VÔ HÌNH 2 (TAISENG)  -  5 Đĩa  $8.00 

  BẾN PHÀ HẠNH PHÚC (TVB)  -  6 Đĩa  -  $9.00 

  BÓNG ĐÊM TỘI ÁC (ThaiLan - VNLT)  -  6 Đĩa  -  $7.50

  BỘ BỘ SÁT CƠ (HK - VNLT)  -  8 Đĩa  -  $10.00

  BÍ MẬT TRƯỚC BÌNH MINH (Philippines - VNLT)  -  8 Đĩa  -  $10.00

  BƯỚC LỠ LẦM (TVB)  -  5 Đĩa  -  $8.00

  BẢN GIAO HƯỞNG ĐỊNH MỆNH (TQ - VNLT)  -  8 Đĩa  -  $10.00

  BIỆT LY (Thailand - VNLT)  -  7 Đĩa  -  $8.75

  BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN (TQ - VNLT)  -  18 Đĩa  -  $22.50

  BÍ MẬT BỊ THỜI GIAN VÙI LẤP (TQ - VNLT)  -  10 Đĩa  -  $12.50

  BÍCH HUYẾT THƯ HƯƠNG MỘNG (TQ - VNLT)  -  12 Đĩa  -  $15.00

  BÀ NỘI TRỢ HÀNH ĐỘNG (TQ - VNLT)  -  10 Đĩa  -  $12.50

  BỮA CƠM TỐI (TVB)  -  15 Đĩa  -  $22.50

  BỮA CƠM TỐI 2 (TVB)  -  10 Đĩa  -  $15.00 

  BẪY TÌNH RẮC RỐI (Taiwan - VNLT)  -  8 Đĩa  -  $10.00

 

  

 

  CHUỖI NGÀY HUY HOÀNG (TVB) 8 Đĩa  $12.00

  CÔ DÂU CÂM (TAIWAN) 6 Đĩa  $9.00   CẦU VỒNG TRONG ĐÊM (TVB) 5 Đĩa  $8.00
  CÙNG VƯỢT GIAN NAN (TVB) 4 Đĩa  $6.00   CHUYỆN TÌNH XÓM CHỢ (TVB) 6 Đĩa  $9.00
  CHUYỆN TÌNH TRÊN MẠNG (TVB) 5 Đĩa  $8.00   CUỘC TÌNH MONG MANH (TVB) 6 Đĩa  $9.00
  CHUYỆN TÌNH MAI DIỄM PHƯƠNG (TVB) 8 Đĩa  $12.00   CUỘC ĐỜI TƯƠI ĐẸP (TVB) 4 Đĩa  $6.00
  CẠM BẪY (TVB) 5 Đĩa  $8.00   CHIẾC ÁO DÀI THƯỢNG HẢI (TVB) 8 Đĩa  $12.00
  CHUỖI NGÀY TAN TÁC (TVB) 11 Đĩa  $17.00   CHUYÊN GIA ĐÀM PHÁN (TVB)8 Đĩa  $12.00
  CHẬU ĐẺ TIỀN (TVB)9 Đĩa  $14.00   CUỘC TÌNH CHƯA DỨT (TVB) 5 Đĩa  $8.00
  CÔNG CHÚA CUỐI CÙNG (TTV) 8 Đĩa  $12.00   CẢNH SÁT HÌNH SỰ (TVB)5 Đĩa  $8.00
  CUỘC TÌNH NGANG TRÁI (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  CÔNG TỬ TRINH THÁM (ATV) 8 Đĩa  $12.00

  CỰC TỐC TRUYỀN THUYẾT (CTV) - 6 Đĩa  $9.00 

  CỰC TỐC TRUYỀN THUYẾT 2 (CTV) 4 Đĩa  $6.00

  CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (TAIWAN)13 Đĩa  $20.00   CÁT MÔN THIÊN VƯƠNG (TTV)6 Đĩa  $9.00
  CHUYỆN TÌNH ĐÔI BỜ (TVB)6 Đĩa  $9.00   CÀNH MAI ĐIỂM TUYẾT (TVB) 10 Đĩa  $15.00
  CON GÁI CÁT CÁT (ATV) 10 Đĩa  $15.00   CUỘC ĐỜI DIỄN VIÊN (TVB) 5 Đĩa  $8.00
  CHUYỆN TÌNH NHÀ TRẮNG (TTV)6 Đĩa  $9.00   CLICK VÀO NIÊN KỶ MỚI (TVB) 5 Đĩa  $8.00
  CỔ VẬT ÂN THÙ (TAIWAN) 6 Đĩa  $9.00   CÀNH HOA BẤT TỬ (ATV) 4 Đĩa  $6.00
  CHÚ RỂ MẤT TÍCH (TVB) - 6 Đĩa  $9.00   CAO THỦ SNOOKER (TVB) - 5 Đĩa  $8.00  
  CÔNG PHU TÚC CẦU (ASIA) - 8 Đĩa  $12.00  

  CẢNH SÁT MỚI RA TRƯỜNG (TVB) - 10 Đĩa  $15.00

  CẢNH SÁT MỚI RA TRƯỜNG TẬP 2 (TVB) - 10 Đĩa  $15.00 

  CẢNH SÁT MỚI RA TRƯỜNG TẬP 3 (TVB) - 10 Đĩa  $15.00

  CẢM GIÁC TRĂM PHẦN TRĂM (TAISENG) - 5 Đĩa  $8.00 

  CUỘC ĐỜI SA ĐỌA (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  CUỘC ĐIỀU TRA DỊ THƯỜNG (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  CỰC XÚC KỲ ÁN (AV) - 5 Đĩa  $8.00 

  CÔNG TỬ LÊU LỎNG VÀ NÀNG KHỜ (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  CUỘC HẸN TỬ THẦN (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  CHẤP HÀNH MẬT LỆNH (TAISENG) - 8 Đĩa  $12.00 

  CHÂN TRỜI TÍM (AVE) - 10 Đĩa  $15.00 

  CON ĐƯỜNG NHÂN GIAN - Part 1 (AVE) - 11 Đĩa  $17.00

  CON ĐƯỜNG NHÂN GIAN - Part 2 (AVE) - 13 Đĩa  $20.00 

  CON ĐƯỜNG NHÂN GIAN - Part 3 (End) (AVE) - 18 Đĩa  $27.00 

  CHUYỆN TÌNH LỌ LEM (Thailand - VNLT)  -  9 Đĩa  -  $11.25 

  CHỊ EM SONG SINH (Thailand - VNLT)  -  5 Đĩa  -  $6.25 

  CHUYỆN TÌNH QUÝ BÀ (TAIWAN - VNLT)  -  8 Đĩa  -  $10.00 

  CHÀNG TỶ PHÚ TÌM VỢ (TQ - VNLT)  -  5 Đĩa  -  $6.25 

  CAFE HỮU TÌNH (TVB)  -  5 Đĩa  -  $8.00 

  CHÂN HÁN TỬ (TAIWAN - VNLT)  -  10 Dĩa  -  $12.50 

  CẶP ĐÔI KHẮC KHẨU (TQ - VNLT)  -  6 Đĩa  -  $7.50 

  CON ĐƯỜNG KHÔNG LỐI THOÁT (TVB)  -  6 Đĩa  -  $9.00 

  CẢNH GIỚI TUYẾN (HK - VNLT)  -  5 Đĩa  -  $6.25 

  CÔ DÂU HOÀN MỸ (TQ - VNLT)  -  9 Đĩa  -  $11.25

  CÁNH HOA TRONG GIÓ (TW - VNLT)  -  10 Đĩa  -  $12.50

  CHỊ GÁI TIẾN LÊN (TW - VNLT)  -  8 Đĩa  -  $10.00

  CUỘC ĐỜI PHIÊU BẠT (TQ - VNLT)  -  9 Đĩa  -  $11.25

  CUỘC ĐỜI ALIYA (Indonesia - VNLT)  -  24 Đĩa  -  $30.00

  CHUYỆN TÌNH NÀNG TIÊN CÁ (Philippines - VNLT)  -  16 Đĩa  -  $20.00

  CHUYÊN GIA THÁO BẪY (TVB)  -  5 Đĩa  -  $8.00

  CÔ DÂU TRƯỞNG NAM 1 (TW - VNLT)  -  26 Đĩa  -  $32.50

  CÔ DÂU TRƯỞNG NAM 2/End (TW - VNLT)  -  23 Đĩa  -  $28.75

  CON GÁI CỦA MẸ KẾ (TQ - VNLT)  -  11 Đĩa  -  $13.75

  CẢNH SÁT ĐẶC NHIỆM (Singapore - VNLT)  -  12 Đĩa  -  $15.00

  CÔ GÁI ĐẾN TỪ ĐẠI DƯƠNG (Philippines - VNLT)  -  12 Đĩa  -  $15.00

  CHÀNG RỂ THÁI GIÁM (TVB)  -  9 Đĩa  -  $14.00

  CÔ VỢ BẤT ĐẮC DĨ (TQ - VNLT)  -  11 Đĩa  -  $13.75

  CUỘC CHIẾN HÔN NHÂN (Thailand - VNLT)  -  8 Đĩa  -  $10.00

  CẠM BẪY THIÊN THẦN (Thailand - VNLT)  -  9 Đĩa  -  $11.25

  CÔ GÁI ĐẾN TỪ HÀNH TINH MEOW (TVB)  -  8 Đĩa  -  $12.00

  CHÍ MẠNG PHỤC THÙ (TVB)  -  8 Đĩa  -  $10.00

  CẶP ĐÔI RẮC RỐI (Taiwan - VNLT)  -  21 Đĩa  -  $26.25

  CHIẾC VÒNG HUYỀN BÍ (Philippines - VNLT)  -  11 Đĩa  -  $13.75

 

                                                             D, Đ

  ĐỘI PHÁP LÝ TIỀN PHONG 1 (TVB) 5 Đĩa  $8.00

  CON ĐƯỜNG PHÚ QUÝ (TVB) - 10 Đĩa  $15.00 

  CHUYỆN ĐƯỜNG PHỐ (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  CUỘC ĐÁNH ĐỘ VẬN MỆNH (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  CHÒM SAO ĐỊNH MỆNH (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  CÂY TO GIÓ LỚN (TVB) - 10 Đĩa  $15.00 

  CHIẾC LỒNG ĐÈN TREO CAO (TAIWAN) - 10 Đĩa  $15.00 

  CHUYỆN TÌNH BẤT NGỜ (ASIA) - 5 Đĩa  $8.00 

  CUỘC CHIẾN QUYẾT THẮNG (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  CHUỖI NGÀY LẶN LỘI (ATV) - 5 Đĩa  $8.00 

  CÂU CHUYỆN CẢNH SÁT (ATV) - 6 Đĩa  $9.00 

  CHIẾN LỬA TÌNH NỒNG (ATV) - 12 Đĩa  $18.00 

  CƠ HỘI MONG MANH (TVB) - 6 Đĩa  $9.00 

  CẢNH SÁT HOÀNG GIA (ATV) - 6 Đĩa  $9.00 

  CON ĐƯỜNG MƯU SINH (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  CÁNH CHIM HY VỌNG (TAIWAN) - 9 Đĩa  $14.00 

  CHÂN TRỜI ƯỚC MƠ (TVB)  -  5 Đĩa  $8.00 

  CAO THỦ NHƯ LÂM (TQ - VNLT)  -  8 Đĩa  -  $10.00 

  CUỘC ĐỐI ĐẦU SANH TỬ (HK - VNLT)  -  6 Đĩa  -  $7.50 

  CHUYỆN TÌNH THẢO NGUYÊN (PHILIPPINES - VNLT)  -  9 Đĩa  -  $11.25 

  CÔNG ĐƯỜNG AI OÁN (TVB)  -  6 Dĩa  -  $9.00 

  CUỒN CUỘN HỒNG TRẦN (TQ)  -  8 Dĩa  -  $12.00 

  CÔNG LÝ VÀ DANH LỢI (TVB - VNLT)  -  9 Đĩa  -  $11.25 

  CHUỖI NGÀY RỰC RỠ (HK-SINGAPORE)  -  8 Đĩa  -  $12.00 

  CON ĐƯỜNG VÀNG SON (SINGAPORE - VNLT)  -  7 Đĩa  -  $8.75 

  CHÂN TRỜI MƠ ƯỚC 2 (TVB)  -  8 Đĩa  -  $12.00

  CHUYÊN GIA HÒA GIẢI (TVB)  -  5 Đĩa  -  $8.00

  CUỘC CHIẾN GIỮA 3 MẪU HẬU (TQ - VNLT)  -  11 Đĩa  -  $13.75

  CÔNG THỨC TÌNH YÊU (Thailan - VNLT)  -  8 Đĩa  -  $10.00

  CÀNH HOA CÁNH BƯỚM (TQ)  -  8 Đĩa  -  $12.00

  CUỘC CHIẾN HỒNG NHAN (TQ - VNLT)  -  8 Đĩa  -  $10.00

  CHUYỆN TÌNH HOÀNG GIA (Thailan - VNLT)  -  8 Đĩa  -  $10.00

  CUỘC CHIẾN CỦA CÁC NÀNG (HK,TQ)  -  12 Đĩa  -  $18.00

  CHUNG VÔ DIỆM (TW - VNLT)  -  8 Đĩa  -  $10.00

  CẨM TÚ DUYÊN (TQ - VNLT)  -  10 Đĩa  -  $12.50

  CHỈ CẦN ANH YÊU EM (TW - VNLT)  -  10 Đĩa  -  $12.50

  CHÚ CHÓ NGHIỆP VỤ (TVB)  -  5 Đĩa  -  $8.00

  CHÚNG TA KẾT HÔN ĐI (TQ - VNLT)  -  13 Đĩa  -  $16.25

  CHUNG MỘT MÁI NHÀ (TVB)  -  8 Đĩa  -  $12.00

  CUỘC CHIẾN GIA TÀI (Thailand - VNLT)  -  6 Đĩa  -  $7.50

  CÔ DÂU NỔI LOẠN (Ấn Độ - VNLT)  -  16 Đĩa  -  $20.00

  CÁI BÓNG (Thailand - VNLT)  -  12 Đĩa  -  $15.00 

  CỰC PHẨM TÂN NƯƠNG (TQ - VNLT)  -  10 Đĩa  -  $12.50

  CỘNG SỰ (TVB - VNLT)  -  7 Đĩa  -  $10.00

  CHO MỘT TÌNH YÊU (Philippines - VNLT)  -  11 Đĩa  -  $13.75

 

 

  DUYÊN KIẾP LUÂN HỒI (ATV) 7 Đĩa  $11.00

  ĐỘI PHÁP LÝ TIÊN PHONG 2 (TVB) 6 Đĩa  $9.00   ĐỒNG THOẠI NƠI ĐÔ THỊ (TVB) 5 Đĩa  $8.00
  ĐỘI CẤP CỨU PHI HÀNH (TVB) 6 Đĩa  $9.00   DÒNG NUỚC ĐÔNG LƯU (CTS) 7 Đĩa  $11.00
  ĐỊNH MỆNH TÌNH DUYÊN (TVB)8 Đĩa  $12.00   ĐOÀN BINH NỘI TRỢ (TVB) 5 Đĩa  $8.00
  ĐOẠN CUỐI TÌNH YÊU (TVB) 5 Đĩa  $8.00   DỊ GIỚI HUNG TÌNH (TVB) 4 Đĩa  $6.00
  ĐẠI MẠO HIỂM GIA (TVB) 7 Đĩa  $11.00   ĐỊNH MỆNH OAN NGHIỆT (TVB) 5 Đĩa  $8.00
  DUYÊN TÌNH TIÊN PHÀM (TVB) 5 Đĩa  $8.00   ĐÔNG PHƯƠNG BÁ CHỦ (CTV) 8 Đĩa  $12.00
  DÒNG NUỚC XUÂN XANH (TAISENG) 4 Đĩa  $6.00   ĐỊNH MỆNH TÌNH YÊU (TAIWAN) 6 Đĩa  $9.00
  ĐỒN CẢNH SÁT SỐ 7 (TVB) 6 Đĩa  $9.00   ĐẠI GIA TỘC (TVB) 8 Đĩa  $12.00
  ĐỜI A VƯỢNG (TVB) 6 Đĩa  $9.00   DUYÊN TÌNH MẢNH VUỜN XANH (TVB) 5 Đĩa  $8.00
  DUYÊN TÌNH BÁNH BÔNG LAN (TVB) 5 Đĩa  $8.00   ĐÀN BÀ QUẾ CHÂU (ATV) 4 Đĩa  $6.00
  ĐƯỜNG ĐỜI MUÔN VẠN NẺO (TVB) 10 Đĩa  $15.00   ĐƯỜNG VỀ HẠNH PHÚC (TVB) 5 Đĩa  $8.00
  ĐỜI ẢNH HẬU (ATV)6 Đĩa  $9.00    ĐIỆP CHIẾN (TTV)4 Đĩa  $6.00
  ĐIỆU VŨ CUỘC ĐỜI (TVB) 5 Đĩa  $8.00   DUYÊN TÌNH MUÔN SẮC (TVB) 5 Đĩa  $8.00
  DUYÊN ĐỊNH BẤT CHUNG TÌNH (TVB)5 Đĩa  $8.00   DUYÊN TÌNH ĐÔI CHỦ (TVB)5 Đĩa  $8.00
  ĐƯỜNG SINH MỆNH (TVB) 5 Đĩa  $8.00   DANH GIA VỌNG TỘC (TVB) 5 Đĩa  $8.00
  ĐOẠN TUYỆT (TAIWAN) 4 Đĩa  $6.00   ĐỘI CHIẾN PHẢN NGHỊCH (CTS)5 Đĩa  $8.00
  ĐẠI GIA ĐÌNH (TVB) 4 Phần 28 Đĩa  $42.00   ĐẶC KÍCH THẦN THÁM (TVB)5 Đĩa  $8.00
  ĐỜI KHÔNG NUỐI TIẾC (TVB)10 Đĩa  $15.00   DỬ ĐỊCH SONG HÀNH (TVB) 5 Đĩa  $8.00
  ĐIỆU MÚA MICHAEL (TTV) 5 Đĩa  $8.00   ĐƯỜNG ĐUA ÁC LIỆT (TVB) - 10 Đĩa  $15.00
  ĐẶC VỤ TRUY KÍCH (TVB) - 8 Đĩa  $12.00   ĐỘI BẢO VỆ NHÂN CHỨNG (TVB) - 5 Đĩa  $8.00
  DỤC HỎA PHƯỢNG HOÀNG (ATV) - 10 Đĩa  $15.00

  ĐÀI FM 701 (TVB) - 13 Đĩa  $20.00

  ĐỪNG NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI LẠ (TAISENG) - 5 Đĩa  $8.00

  ĐƯỜNG TÌNH LỌ LEM (TAIWAN) - 8 Đĩa  $12.00   

  ĐỈNH THIÊN LẬP ĐỊA (ASIA) - 8 Đĩa  $12.00 

  ĐẠI NGHĨA DIỆT THÂN (TVB) - 9 Đĩa  $14.00 

  ĐỘI QUÂN CHỐNG BUÔN LẬU (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  ĐIỆP VỤ " 0 " GIỜ (TVB) - 6 Đĩa  $9.00 

  ĐÔ THỊ TÌNH DUYÊN (TVB) - 7 Đĩa  $11.00 

  ĐOẠN TÌNH THỜI PHONG BẠO (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  ĐIÊU HÙNG TRANH BỊP (ATV) - 5 Đĩa  $8.00 

  ĐẶC THÁM ĐI TUẦN (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  ĐÓA HOA HỒNG NHUNG (TAIWAN) - 9 Đĩa  $14.00

  DANH GIA VỌNG TỘC (TAISENG) - 10 Đĩa  $15.00 

  DUYÊN PHẬN DƯỚI KHUNG TRỜI (TAISENG) - 7 Đĩa  $11.00 

  ĐƯỜNG TÌNH NỮ CẢNH VIÊN (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  DUYÊN NỢ (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  ĐẤT HOANG TÌNH NỒNG (TVB) - 6 Đĩa  $9.00 

  ĐỘI PHI HỔ (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  ĐÔI BỬU QUỶ QUYỆT (TVB) - 4 Đĩa  $6.00 

  DANH MÔN VỌNG TỘC (TVB)  -  10 Đĩa  $15.00 

  DUYÊN NỢ TÌNH XA (TVB)  -  4 Đĩa  -  $6.00 

  ĐỘI GIẢI CỨU 995 (Singapore)  -  5 Đĩa  -  $8.00 

  DUYÊN TÌNH 3 KIẾP (TVB)  -  8 Đĩa  -  $12.00 

  DÒNG ĐỜI NGHIỆT NGÃ (TVB)  -  8 Đĩa  -  $12.00 

  ĐÔI CÁNH THIÊN THẦN (TAIWAN - VNLT)  -  16 Đĩa  -  $20.00

  ĐÊM ĐỊNH MỆNH (Thailan - VNLT)  -  9 Đĩa  -  $11.25 

  ĐẦU BẾP BÍ ẨN (Taiwan - VNLT)  -  17 Đĩa  -  $21.25 

  ĐỘI PHI HỔ 2 (TVB)  -  5 Đĩa  -  $8.00 

  ĐỔI MẶT (Philippines - VNLT)  -  14 Đĩa  -  $17.50

  ĐỈNH CAO THỜI GIAN (TQ - VNLT)  -  11 Đĩa  -  $13.75

  ĐỐI THỦ TÌNH TRƯỜNG (TQ - VNLT)  -  11 Đĩa  -  $13.75

  ĐÁ QUÝ VÂN MÂY (Thailan - VNLT)  -  8 Đĩa  -  $10.00

  DỐI TÌNH (Thailan - VNLT)  -  8 Đĩa  -  $10.00

  ĐỪNG GỌI TÊN EM (TQ - VNLT)  -  18 Đĩa  -  $22.50

  ĐÓA HOA LƯỠNG SINH (TQ - VNLT)  -  10 Đĩa  -  $12.50

  ĐƠN VỊ KHẨN CẤP (TVB)  -  6 Đĩa  -  $9.00

  ĐỊNH MỆNH 1 (Ấn Độ - VNLT)  -  10 Đĩa  -  $12.50

  ĐỊNH MỆNH 2 (Ấn Độ - VNLT)  -  10 Đĩa  -  $12.50

  ĐỊNH MỆNH 3 (Ấn Độ - VNLT)  -  10 Đĩa  -  $12.50

  ĐỊNH MỆNH 4 (Ấn Độ - VNLT)  -  10 Đĩa  -  $12.50

  ĐỊNH MỆNH 5 (Ấn Độ - VNLT)  -  10 Đĩa  -  $12.50

  ĐỊNH MỆNH 6 End (Ấn Độ - VNLT)  -  6 Đĩa  -  $7.50

  ĐIỆP VỤ CHẠY CƯỚI (Thái Lan - VNLT)  -  10 Đĩa  -  $12.50

                                                               E

  EM NHƯ MỘT ÁNG MÂY (TAIWAN)7 Đĩa  $11.00

  ĐẠI HONGKONG (TVB) - 8 Đĩa  $12.00 

  DUYÊN NỢ XUÂN THÌ (TVB) - 5 Đĩa  $8.00

  ĐỘI ĐIỀU TRA TINH NHUỆ (TVB) - 8 Đĩa  $12.00 

  ĐƯỜNG TÌNH VẠN NẺO (TVB) - 6 Đĩa  $9.00 

  ĐÔNG PHƯƠNG PHONG VÂN (ATV) - 8 Đĩa  $12.00 

  ĐẶC CẢNH PHI LONG (ATV) - 8 Đĩa  $12.00 

  DIỆT MA THIÊN SƯ (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  DƯỚI ÁNH MẶT TRỜI (TVB) - 4 Đĩa  $6.00 

  ĐẶC CẢNH UY LONG (TVB) - 5 Đĩa  $8.00   

  ĐƯỜNG ĐỜI THỬ THÁCH (TVB) - 8 Đĩa  $12.00 

  ĐOÀN BINH GIA ĐÌNH (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  ĐẶC KHU TRANH BÁ (ATV) - 4 Đĩa  $6.00 

  ĐỘI CHỐNG TỆ NẠN (TVB) - 6 Đĩa  $9.00 

  ĐỘI PHÁP LÝ TIÊN PHONG 3 (TVB) - 8 Đĩa  $12.00 

  DANH MÔN (TVB) - 6 Đĩa  $9.00

  ĐỘI CHỐNG TỘI PHẠM (TVB) - 6 Đĩa  $9.00 

  ĐẠI ĐỊA NỒNG TÌNH (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  ĐỊNH MỆNH TRỚ TRÊU (TVB) - 5 Đĩa  $8.00   

  ĐỊNH MỆNH (TVB) - 15 Đĩa  $23.00 

  ĐỘI CÀN QUÉT TINH NHUỆ (TVB)  -  8 Đĩa  $12.00 

  ĐỊNH HƯỚNG TÂM LINH (TVB)  -  5 Đĩa  -  $8.00 

  ĐỊNH MỆNH (TAIWAN)  -  9 Đĩa  -  $14.00 

  ĐẠI CHIẾN VĂN PHÒNG LUẬT (TVB)  -  5 Đĩa  -  $8.00 

  ĐỨNG GIỮA TRỜI NẮNG (TW - VNLT)  -  40 Đĩa  -  $50.00 

  DUYÊN TÌNH PHƯƠNG XA (TVB)  -  6 Đĩa  -  $9.00 

  ĐÔI ĐŨA MẠ VÀNG (TVB)  -  6 Đĩa  -  $9.00 

  ĐẠI DƯỢC PHƯỜNG (TVB - VNLT)  -  8 Đĩa  -  $12.00 

  ĐƯỜNG ĐỜI TRẮC TRỞ (TVB)  -  8 Đĩa  -  $12.00 

  ĐỘI ĐIỀU TRA TRỌNG ÁN (Japan - VNLT)  - 3 Đĩa  -  $5.00 

  DANH SÁCH ĐEN (HK - VNLT)  -  6 Đĩa  -  $7.50

  ĐƯỜNG ĐUA HỮU NGHỊ (TVB)  -  5 Đĩa  -  $8.00

  ĐỊNH MỆNH (TW - VNLT)  -  8 Đĩa  -  $10.00

  DÒNG ĐỜI NGHIỆT NGÃ (Thailan - VNLT)  -  6 Đĩa  -  $7.50

  DUYÊN TÌNH KIẾP TRƯỚC (Thailan - VNLT)  -  7 Đĩa  -  $8.75

  ĐỐI MẶT (Taiwan - VNLT)  -  6 Đĩa  -  $7.50

  ĐOẠT TÌNH (Thailand - VNLT)  -  9 Đĩa  -  $11.25

  DÒNG ĐỜI NGHIỆT NGÃ 2 (TVB)  -  10 Đĩa  -  $15.00

  ĐẰNG SAU VẺ HÀO NHOÁNG (TVB)  -  9 Đĩa  -  $14.00

  ĐIỆP VỤ LÀM DÂU (Thailand - VNLT)  -  8 Đĩa  -  $10.00

  ĐÀI TRUYỀN HÌNH PHONG VÂN (ATV)  -  16 Đĩa  -  $24.00

  ĐỘI ĐẶC NHIỆM (Singapore - VNLT)  -  5 Đĩa  -  $6.25

  ĐẢ NỮ KHUYNH THÀNH (TQ - VNLT)  -  10 Đĩa  -  $12.50 

  ĐỊNH LUẬT TÌNH YÊU (Taiwan - VNLT)  -  8 Đĩa  -  $10.00

 

 

  EM TÔI (TAIWAN) 5 Đĩa  $8.00

  EM LÀ PHỤ NỮ (Thailand - VNLT)  -  8 Đĩa  -  $10.00

  EM LÀ ĐỊNH MỆNH CỦA ĐỜI ANH (Philippines - VNLT)  -  11 Đĩa  -  $13.75

  EM VỢ (Thailand - VNLT)  -  8 Đĩa  -  $10.00

 

                                                                        G  
  GIÒNG SÔNG LY BIỆT (TAIWAN) 10 Đĩa  $15.00   GIẤC MỘNG SAU RÈM (TAIWAN) 8 Đĩa  $12.00
  GIA TỘC HÀO MÔN (TVB) 7 Đĩa  $11.00   GIA TỘC PHONG VÂN (TVB) 15 Đĩa  $23.00
  GIA ĐÌNH MÃI BIỆN (ATV)4 Đĩa  $6.00   GIẤC MỘNG ĐẸP (TAIWAN)8 Đĩa  $12.00
  GIA TỘC ĐẠI BỊP (TVB)5 Đĩa  $8.00   GIÂY PHÚT TRUY ÁN (TVB) 8 Đĩa  $12.00
  GIA ĐÌNH CỜ BẠC (ATV)5 Đĩa  $8.00   GIẤC MỘNG CUỐI (TAIWAN)9 Đĩa  $14.00
  GIÔNG TỐ BỜ ĐÔNG TRÔNG NẮNG THÀNH TÂY (TVB)7 Đĩa  $11.00   GIA VỊ CUỘC ĐỜI (TVB) - 8 Đĩa  $12.00
  GIA TỘC PHONG LƯU (TAIWAN) - 7 Đĩa  $11.00   GIỌT MÁU THIỆN ÁC (TVB) - 8 Đĩa  $12.00
  GIÁO SƯ GƯƠNG MẪU (TVB) - 3 Đĩa  $5.00 

  GIÁO SƯ ƯU ÁI (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  GIAI NHÂN KỲ ÁN (TVB) - 3 Đĩa  $5.00 

  GIẢI CỨU KHẨN CẤP (TVB) - 6 Đĩa  $9.00 

  GIẾNG LỤC GIÁC (TAISENG)  -  3 Đĩa  $5.00 

  GIẢI CỨU KHẨN CẤP 2 (TVB)  -  8 Đĩa  -  $12.00 

  GÕ CỬA TÌNH YÊU (TAIWAN - VNLT)  -  5 Đĩa  -  $6.25

  GIÁO SƯ LƯU MANH (TW - VNLT)  -  15 Đĩa  -  $18.75

  GIA TỘC NỔI SÓNG (Philippines - VNLT)  -  12 Đĩa  -  $15.00

  GIỌT LỆ CỨU MẠNG (Philippines - VNLT)  -  11 Đĩa  -  $13.75

  GIA ĐÌNH THỤC NỮ (TQ - VNLT)  -  7 Đĩa  -  $8.75

  GIÁC QUAN THỨ 6 (Singapore - VNLT)  -  8 Đĩa  -  $10.00

  GIÁN ĐIỆP (TVB - USLT)  -  7 Đĩa  -  $8.75

  GIA VỊ CUỘC SỐNG (TVB - USLT)  -  6 Đĩa  -  $9.00

  GẶP GỠ VƯƠNG LỊCH XUYÊN (TQ - VNLT)  -  10 Đĩa  -  $12.50

  GIỚI VĂN PHÒNG HOA LỆ (TQ - VNLT)  -  12 Đĩa  -  $15.00

  GIỮ LẤY TÌNH YÊU (Philippines - VNLT)  -  11 Đĩa  -  $13.75

                                                               H

  HÔN NHÂN VÀ SỰ NGHIỆP (TVB) 6 Đĩa  $9.00

  GIA TÀI NGỌC TRAI (TVB) - 8 Đĩa  $12.00 

  GIANG HỒ THƯỢNG HẢI (TVB) - 8 Đĩa  $12.00 

  GIA ĐÌNH CÁT LỢI (TTV) - 12 Đĩa  $18.00 

  GIÓ BÃO VÙNG THƯỢNG HẢI (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC (TAISENG)  -  5 Đĩa  -  $8.00 

  GIÔNG BÃO TÌNH THÙ (Thailand - VNLT)  -  6 Đĩa  -  $7.50 

  GÁNH NẶNG BỜ VAI (U-Media)  -  5 Đĩa  -  $8.00

  GIAN NAN ĐƯỜNG LUẬT (TVB)  -  6 Đĩa  -  $9.00

  GÁI GIÀ XUẤT GIÁ (TQ - VNLT)  -  9 Đĩa  -  $11.25

  GIỌT NẮNG CỦA EM (TQ)  -  8 Đĩa  -  $12.00

  GỌI TÊN TÌNH YÊU (TAIWAN - VNLT)  -  18 Đĩa  -  $22.50

  GIẤC MƠ THIÊN ĐƯỜNG 1 (Ấn Độ - VNLT)  -  10 Đĩa  -  $12.50 

  GIẤC MƠ THIÊN ĐƯỜNG 2 (Ấn Độ - VNLT)  -  10 Đĩa  -  $12.50

  GIẤC MƠ THIÊN ĐƯỜNG 3 (Ấn Độ - VNLT)  -  10 Đĩa  -  $12.50

  GIẤC MƠ THIÊN ĐƯỜNG 4 (Ấn Độ - VNLT)  -  10 Đĩa  -  $12.50

 

 

 

  HẬN THÙ ĐUỜNG ĐỜI (TVB) 8 Đĩa  $12.00

  HỌC CẢNH HÙNG TÂM (TVB) 7 Đĩa  $11.00   HOÁN VỊ CUỘC ĐỜI (TAISENG) 7 Đĩa  $11.00
  HÀO MÔN (TVB) 7 Đĩa  $11.00   HOÀNG THỔ TÌNH THÙ (TVB) 8 Đĩa  $12.00
  HƯƠNG RUỢU TÌNH NỒNG (TVB) 10 Đĩa  $15.00   HOA VIÊN BÍ MẬT CỦA TÔI (TAIWAN)7 Đĩa  $11.00
  HỐI THÔNG THIÊN HẠ (TVB) 8 Đĩa  $12.00   HUNG TÌNH KỲ ÁN (TVB) 4 Đĩa  $6.00
  HƯƠNG VỊ CUỘC ĐỜI (TVB) 6 Đĩa  $9.00   HÀNH ĐỘNG ĐẶC VỤ (TVB) 6 Đĩa  $9.00
  HUY NƯƠNG UYỂN TÂM (TAIWAN) 8 Đĩa  $12.00   HỌC CẢNH ĐI TUẦN (TVB) 7 Đĩa  $11.00
  HÔN NHÂN THỜI ĐẠI (TAIWAN) 5 Đĩa  $8.00   HÌNH CẢNH QUỐC TẾ (ATV)8 Đĩa  $12.00
  HÔN LỄ KINH HOÀNG (ASIA) 6 Đĩa  $9.00   HẢI ÂU PHI XỨ (TAIWAN)8 Đĩa  $12.00
  HẠNH PHÚC MONG MANH (TVB)5 Đĩa  $8.00   HOÀN QUÂN MINH CHÂU (ATV)11 Đĩa  $17.00
  HÙNG QUAN DI MỘNG (TAIWAN) 10 Đĩa  $15.00   HỮU DUYÊN KỲ ÁN (TVB)6 Đĩa  $9.00
  HỎA HỒ ĐIỆP (TVB) - 5 Đĩa  $8.00   HẮC BĂNG (CTS)5 Đĩa  $8.00                                                
  HƯƠNG THÀNH LÃNG TỬ (TVB)8 Đĩa  $12.00   HƯƠNG SẮC TÌNH YÊU (TVB) 6 Đĩa  $9.00 
  HOÀNG PHỐ KHUYNH TÌNH (TVB)5 Đĩa  $8.00   HỶ THÚ LẠC QUYÊN (TVB)4 Đĩa  $6.00
  HẠNH PHÚC VÀ HÔN NHÂN (TVB) 5 Đĩa  $8.00   HỒNG NHAN BẠC PHẬN (ASIA) 9 Đĩa  $14
  HOA VIÊN SAO BĂNG 1 (CTV) - 6 Đĩa  $9.00   HỒ SƠ TRINH SÁT (TVB) - 5 Đĩa  $8.00
  HOA VIÊN SAO BĂNG 2 (CTV) - 8 Đĩa  $12.00

  HỮU DUYÊN KỲ ÁN 2 (TVB) - 6 Đĩa  $9.00 

  HIỆP ƯỚC TÌNH YÊU (TAIWAN) - 5 Đĩa  $8.00 

  HÀO MÔN ÂN TÌNH (TAISENG) - 10 Đĩa  $15.00 

  HÀO MÔN ÂN TÌNH TẬP 2 (TAISENG) - 8 Đĩa  $12.00 

  HẬN KIẾP TÌNH THÙ (ATV) - 7 Đĩa  $11.00 

  HÔN NHÂN TIỀN ĐỊNH (TVB) - 8 Đĩa  $12.00 

  HỌC TRƯỜNG MẬT CẢNH (TVB) - 8 Đĩa  $12.00 

  HÀO MÔN NGỤY TRANG (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  HOA TRINH NỮ (TAIWAN) - 6 Đĩa  $9.00 

  HƯƠNG VỊ TÌNH YÊU (TVB) - 6 Đĩa  $9.00 

  HUYNH ĐỆ SONG HÀNH (TVB)  -  6 Đĩa  $9.00 

  HAI THẾ HỆ MỘT CON ĐƯỜNG (TAISENG)  -  5 Đĩa  -  $8.00 

  HOA HỒNG CÓ GAI (TQ - VNLT)  -  16 Đĩa  -  $20.00 

  HAI NGƯỜI CHA (TQ - VNLT)  -  18 Đĩa  -  $22.50 

  HAI SỐ PHẬN (THAILAND - VNLT)  -  10 Đĩa  -  $12.50 

  HOÀNG HÔN TRÊN SÔNG CHAO PHRAYA (THAILAN - VNLT)  -  9 Đĩa  -  $11.25

  HÃY TIN EM THÊM LẦN NỮA (Philippines - VNLT)  -  18 Đĩa  -  $22.50

  HẠNH PHÚC ĐÁNH ĐỔI (Philippines - VNLT)  -  11 Đĩa  -  $13.75

  HOA TRONG BÃO 2014 (TQ - VNLT)  -  11 Đĩa  -  $13.75

  HỒN YÊU (Thailan - VNLT)  -  8 Đĩa  -  $10.00

  HÔN NHÂN GIẢ (Thailan - VNLT)  -  6 Đĩa  -  $7.50

  HẬN TÌNH KHÔNG QUÊN (Philippines - VNLT)  -  11 Đĩa  -  $13.75

  HÃY NHẮM MẮT KHI ANH ĐẾN (TQ - VNLT)  -  6 Đĩa  -  $7.50

  HÔN NHÂN DỐI LỪA (Thailand - VNLT)  -  8 Đĩa  -  $10.00

  HAI NGƯỜI VỢ (Philippines - VNLT)  -  10 Đĩa  -  $12.50 

  HỒNG TỬU VÀ GIAI NHÂN (TQ - VNLT)  -  11 Đĩa  -  $13.75

  HAI NGƯỜI MẸ (Taiwan - VNLT)  -  22 Đĩa  -  $27.50

  HÃY NÓI YÊU EM (TQ - VNLT)  -  11 Đĩa  -  $13.75

                                                               K

  KHÁCH SẠN PHONG VÂN (TVB) 5 Đĩa  $8.00

  HỔ PHỤ SINH HỔ TỬ (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  HOA TRONG BÃO (TAISENG) - 10 Đĩa  $15.00 

  HOÀNG TỬ MẤT KÝ ỨC (ASIAVIEW) - 7 Đĩa  $11.00 

  HOA NỮ THÁM THẦN (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  HẠNH PHÚC ĐẮNG CAY (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  HÙNG BÁ THƯỢNG HẢI (ATV) - 7 Đĩa  $11.00 

  HỒ SƠ BÍ ẨN (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  HÀNH ĐỘNG HỔ CÁP (TVB) - 8 Đĩa  $12.00 

  HÔN LỄ NGỌT NGÀO (TAISENG) - 8 Đĩa  $12.00 

  HỒ SƠ TỘI PHẠM (TVB) - 7 Đĩa  $11.00 

  HOA LY BIỆT (ĐaiLoan) - 4 Đĩa  $6.00 

  HOA HỒNG CỦA QUỶ (ThaiLand - VNLT)  -  6 Đĩa  -  $7.50 

  HỌA HỒN (AVE)  -  7 Đĩa  -  $11.00 

  HÀ LẠC KHANG GIA (TQ - VNLT)  -  8 Đĩa  -  $10.00

  HÒA GIẢI NGÒAI PHÁP VIỆN (UMedia)  -  8 Đĩa  -  $12.00 

  HÀNH ĐỘNG LIÊM CHÍNH 2014 (TVB)  -  3 Đĩa  -  $5.00

  HOA KHÔI CẢNH VIÊN (TVB)  -  5 Đĩa  -  $8.00

  HIỆN THỰC TRỚ TRÊU (TVB)  -  5 Đĩa  -  $8.00 

  HUYÊN NÁO NÚI VÕ ĐANG (TVB)  -  5 Đĩa  -  $8.00

  HẬN THÙ IN DẤU (Philippines - VNLT)  -  13 Đĩa  -  $16.25

  HƯƠNG VỊ CUỘC SỐNG (TQ - VNLT)  -  21 Đĩa  -  $26.25

  HAI MẶT (TQ - VNLT)  -  11 Đĩa  -  $13.75

  HÀO QUANG NGHIỆT NGÃ (Thailand - VNLT)  -  7 Đĩa  -  $8.75 

  HẠNH PHÚC TRỞ VỀ (TQ - VNLT)  -  10 Đĩa  -  $12.50

  HÃY Ở LẠI BÊN ANH (TQ - VNLT)  -  10 Đĩa  -  $12.50

  HOÀNG ĐẾ LƯU MANH (TVB - VNLT)  -  5 Đĩa  -  $6.25

  HẸN ƯỚC TÌNH YÊU (Philippines - VNLT)  -  25 Đĩa  -  $31.25

  HẠNH PHÚC TRONG TẦM TAY (TQ - VNLT)  -  11 Đĩa  -  $13.75

 

 

  KHÁCH SẠN TINH LINH (TVB) 5 Đĩa  $8.00

  KHO TÀNG BÁU VẬT (TVB) 4 Đĩa  $6.00   KHÁT VỌNG (TVB) 5 Đĩa  $8.00
  KHI VẦNG TRĂNG SÁNG (TVB) 5 Đĩa  $8.00   KIẾP CẦM CA (TAIWAN) 9 Đĩa  $14.00
  KHOẢNH KHẮC TUYỆT VỜI (TVB) 4 Đĩa  $6.00   KHUNG TRỜI HẠNH PHÚC (ATV) 7 Đĩa  $11.00
  KHU TÀ DIỆT MA 1 (ATV) 5 Đĩa  $8.00   KHÁCH SẠN VUI VẺ (TVB)5 Đĩa  $8.00
  KHU TÀ DIỆT MA 2 (ATV) 11 Đĩa  $17.00   KIM PHẤN THẾ GIA (TAIWAN)8 Đĩa  $12.00
  KHU TÀ DIỆT MA 3 (ATV) 10 Đĩa  $15.00   KHỦNG BỐ KỲ ÁN (ATV) 6 Đĩa  $9.00
  KINH ĐIỂN TÌNH YÊU (TAIWAN) 5 Đĩa  $8.00   KIM MẬU TƯỜNG (TAISENG) 11 Đĩa  $17.00
  KIẾN TRÚC ĐƯỜNG ĐỜI (TVB)5 Đĩa  $8.00   KHÁNG NHẬT ANH HÙNG (CTV)8 Đĩa  $12.00
  KỲ TÌNH TIỂU NAM NHI (TVB) - 5 Đĩa  $8.00

  KẾ HOẠCH A (TAISENG) - 8 Đĩa  $12.00

  KHO TÀNG SỰ NGHIỆP (TVB) - 8 Đĩa  $12.00

  KẺ NGOẠI CUỘC (TAIWAN) - 5 Đĩa $8.00

  KINH HOA XUÂN MỘNG (TVB) - 7 Đĩa  $11.00 

  KHÚC NHẠC BUỒN (TAISENG) - 8 Đĩa  $12.00 

  KHÓI LỬA ÂN TÌNH (ATV) - 9 Đĩa  $14.00 

  KHÓI LỬA ÂN TÌNH 2 (Duyên Tình Mê man) (ATV) - 10 Đĩa  $15.00 

  KHU VỰC TUẦN TRA (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  KHÔNG THỂ KHÔNG CÓ EM (TAIWAN) - 6 Đĩa  $9.00 

  KIẾP CẦM CA (TVB) - 9 Đĩa  $14.00 

  KHI NGƯỜI TA YÊU 1 (TAIWAN - VNLT)  -  9 Đĩa  -  $11.25 

  KHI NGƯỜI TA YÊU 3 (TAIWAN - VNLT)  -  9 Đĩa  -  $11.25 

  KHI NGƯỜI TA YÊU 5 (TAIWAN - VNLT)  -  9 Đĩa  -  $11.25 

  KHI NGƯỜI TA YÊU 7 (TAIWAN - VNLT)  -  9 Đĩa  -  $11.25 

  KHI NGƯỜI TA YÊU 9 (TAIWAN - VNLT)  -  9 Đĩa  -  $11.25 

  KHI NGƯỜI TA YÊU 11 (TAIWAN - VNLT)  -  9 Đĩa  -  $11.25

  KHI NGƯỜI TA YÊU 14 (TAIWAN - VNLT)  -  9 Đĩa  -  $11.25

  KHI NGƯỜI TA YÊU 16 (TAIWAN) - VNLT)  -  9 Đĩa  -  $11.25  

  KHI NGƯỜI TA YÊU 18 (TAIWAN - VNLT)  -  9 Đĩa  -  $11.25

  KHI NGƯỜI TA YÊU 20 (TAIWAN - VNLT)  -  9 Đĩa  -  $11.25  

  KHI NGƯỜI TA YÊU 21 (TAIWAN - VNLT)  -  9 Đĩa  -  $11.25 

  KHÁT VỌNG GIÀU SANG (ThaiLan - VNLT)  -  8 Đĩa  -  $10.00   

  KHÔNG LÀM NGƯỜI HONGKONG (HKTV - VNLT)  - 7 Đĩa  -  $8.75

  KIẾP HOA BUỒN (Thailan - VNLT)  -  12 Đĩa  -  $15.00

  KẺ NGỤY TRANG (TQ - VNLT)  -  11 Đĩa  -  $13.75

  KÝ ỨC BỎ QUÊN (Thailand - VNLT)  -  6 Đĩa  -  $7.50

  KẺ BỘI TÌNH (Thailand - VNLT)  -  9 Đĩa  -  $11.25

  KHÁT VỌNG ĐÊM TRĂNG (Philippines - VNLT)  -  12 Đĩa  -  $15.00

  KÝ ỨC TÌNH THÙ (Thailand - VNLT)  -  11 Đĩa  -  $13.75

                                                               L

  LUẬT SƯ PHI THƯỜNG (TVB) 5 Đĩa  $8.00

  KỂ TỪ NGÀY MẤT TÍCH (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  KHÁCH SẠN TÌNH DUYÊN (ATV) - 7 Đĩa  $11.00 

  KHI TÌNH YÊU ĐẾN (TAISENG) - 6 Đĩa  $9.00 

  KHÍ PHÁCH HÀO TÌNH (TVB) - 8 Đĩa  $12.00 

  KHI NGƯỜI ĐÀN BÀ BIẾT YÊU (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  KHÁT VỌNG TUỔI TRẺ (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  KẺ GIẤU MẶT (TQ - VNLT)  -  6 Đĩa  -  $7.50 

  KHI NGƯỜI TA YÊU 2 (TAIWAN - VNLT)  -  9 Đĩa  -  $11.25 

  KHI NGƯỜI TA YÊU 4 (TAIWAN - VNLT)  -  9 Đĩa  -  $11.25 

  KHI NGƯỜI TA YÊU 6 (TAIWAN - VNLT)  -  9 Đĩa  -  $11.25 

  KHI NGƯỜI TA YÊU 8 (TAIWAN - VNLT)  -  9 Đĩa  -  $11.25 

  KHI NGƯỜI TA YÊU 10 (TAIWAN - VNLT)  -  9 Đĩa  -  $11.25 

  KHI NGƯỜI TA YÊU 12 (TAIWAN - VNLT)  -  9 Đĩa  -  $11.25

  KHI NGƯỜI TA YÊU 13 (TAIWAN - VNLT)  -  9 Đĩa  -  $11.25 

  KHI NGƯỜI TA YÊU 15 (TAIWAN - VNLT)  -  9 Dĩa  -  $11.25 

  KHI NGƯỜI TA YÊU 17 (TAIWAN - VNLT)  -  9 Đĩa  -  $11.25 

  KHI NGƯỜI TA YÊU 19 (TAIWAN - VNLT)  -  9 Đĩa  -  $11.25

  KHI NGƯỜI TA YÊU 22End (TAIWAN - VNLT)  -  8 Đĩa  -  $10.00  

  KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG (HK - VNLT)  -  10 Đĩa  -  $12.50  

  KHÚC NHẠC TÌNH YÊU (HK - VNLT)  -  4 Đĩa  -  $5.00

  KIẾP HỒNG NHAN (TW - VNLT)  -  9 Đĩa  -  $11.25

  KẺ ĐÀO TẨU (Columbia - VNLT)  -  10 Đĩa  -  $12.50

  KẺ BẤT TỬ (TVB)  -  8 Đĩa  -  $12.00

  KÝ ỨC TÌNH YÊU (Philippines - VNLT)  -  10 Đĩa  -  $12.50

  KẾ HOẠCH HOÀN HẢO (Philippines - VNLT)  -  10 Đĩa  -  $12.50

  KHI NGƯỜI ĐÀN ÔNG YÊU (Thái Lan - VNLT)  -  9 Đĩa  -  $11.25

 

  LUẬT SƯ DỄ THƯƠNG (TVB) 5 Đĩa  $8.00

  LOẠN THẾ TÌNH THÙ 1 (ATV) 12 Đĩa  $18.00   LÒNG CHÀNG DẠ THÚ (ATV) 8 Đĩa  $12.00
  LOẠN THẾ TÌNH THÙ 2 (ATV) 12 Đĩa  $18.00   LUẬT PHÁP VÀ ĐẠO NGHĨA (TVB) 10 Đĩa  $15.00
  LƯU MANH THÁI Y (TAIWAN) 6 Đĩa  $9.00   LOẠN THẾ GIAI NHÂN (TAIWAN)4 Đĩa  $6.00
  LỆNH TRUY NÃ (TVB) 5 Đĩa  $8.00   LÁ NGỌC CÀNH VÀNG (TAIWAN) 9 Đĩa  $14.00
  LIỆT HỎA HÙNG TÂM 1 (TVB) 10 Đĩa  $15.00   LỰC LƯỢNG HẢI QUAN (TVB) 8 Đĩa  $12.00
  LIỆT HỎA HÙNG TÂM 2 (TVB)9 Đĩa  $14.00   LOẠI HÌNH PHÁP THỨ BA (TVB) - 8 Đĩa  $12.00 
  LIỆU PHÁP NHÂN TÂM (TVB) - 5 Đĩa  $8.00   LỰC LƯỢNG PHẢN ỨNG 1 (TVB) - 5 Đĩa  $8.00
  LỜI HÔN ƯỚC LÃNG QUÊN (TAISENG) - 5 Đĩa  $8.00 

  LIỆT HỎA HÙNG TÂM 3 (TVB) - 8 Đĩa  $12.00

  LIỆT HỎA ÂN TÌNH (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  LỰC LƯỢNG CHỐNG LỪA ĐẢO (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  LƯỚI TÌNH (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  LỜI HỨA VỘI VÀNG (TVB) - 14 Đĩa  $21.00 

  LONG HỔ TRANH HÙNG (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  LONG TRANH HỔ ĐẤU (AVE)  -  7 Đĩa  $11.00 

  LỐC XOÁY TÌNH YÊU (Thailand - VNLT)  -  5 Đĩa  -  $6.25 

  LƯỚI TÌNH CATWALK (Thailand - VNLT)  -  6 Đĩa  -  $7.50 

  LÀN SÓNG NGẦM (SINGAPORE)  -  8 Đĩa  -  $12.00 

  LINH HỒN BỊ ĐÁNH TRÁO (Thailand - VNLT)  -  7 Đĩa  -  $8.75

  LƯỚI TRỜI LỒNG LỘNG (TVB)  -  5 Đĩa  -  $8.00

  LẤP LÁNH ƯỚC MƠ (TQ - VNLT)  -  14 Đĩa  -  $17.50

  LỜI NGUYỀN TÌNH YÊU (Thailan - VNLT)  -  7 Đĩa  -  $8.75

  LỬA TÌNH BẤT DIỆT (Thailan - VNLT)  -  7 Đĩa  -  $8.75

  LỜI HẸN ƯỚC 1 (Ấn Độ - VNLT)  -  12 Đĩa  -  $15.00

  LỜI HẸN ƯỚC 2 (Ấn Độ - VNLT)  -  12 Đĩa  -  $15.00

  LỜI HẸN ƯỚC 3 End (Ấn Độ - VNLT)  -  12 Đĩa  -  $15.00

  LINH HỒN ĐÁNG YÊU (Thailand - VNLT)  -  8 Đĩa  -  $10.00 

  LẮNG NGHE HẠNH PHÚC (TAIWAN - VNLT)  -  7 Đĩa  -  $8.75

  LỜI NGUYỀN KHỦNG KHIẾP (Philippines - VNLT)  -  9 Đĩa  -  $11.25 

                                                              M

  MẤT TÍCH KỲ ÁN (TVB) 5 Đĩa  $8.00

  LỰC LƯỢNG PHẢN ỨNG 2 (TVB) - 8 Đĩa  $12.00 

  LỰC LƯỢNG PHẢN ỨNG 3 (TVB) - 8 Đĩa  $12.00 

  LỰC LƯỢNG PHẢN ỨNG 4 (TVB) - 10 Đĩa  $15.00 

  LỠ LÀNG (TAIWAN) - 4 Đĩa  $6.00 

  LÔI ĐÌNH ĐẶC CẢNH (TAISENG) - 7 Đĩa  $11.00 

  LÂU ĐÀI TÌNH ÁI (TAIWAN) - 9 Đĩa  $14.00 

  LÒNG CHÀNG TRAI ĐÁ (ATV) - 8 Đĩa  $12.00 

  LÝ TRÍ VÀ PHÁP LUẬT (TVB)  -  7 Đĩa  $11.00 

  LIỆU PHÁP NHÂN TÂM 2 (TVB)  -  6 Đĩa  -  $9.00 

  LƯỠI ĐAO 1937 (TQ - VNLT)  -  10 Đĩa  -  $12.50 

  LOẠN THẾ GIAI NHÂN (TQ - VNLT)  -  11 Đĩa  -  $13.75 

  LIÊN MINH PHÁ ÁN (TQ - VNLT)  -  9 Đĩa  -  $11.25

  LINH HỒN OAN NGHIỆT (Thailan - VNLT)  -  6 Đĩa  -  $7.50

  LINH HỒN VƯƠNG VẤN (TVB)  -  7 Đĩa  -  $11.00

  LINH HỒN BÁO THÙ (Thailan - VNLT)  -  6 Đĩa  -  $7.50

  LẦN THỨ 2 MìNH YÊU NHAU (TTV - VNLT)  -  8 Đĩa  -  $10.00

  LINH HỒN TỘI LỖI 1 (Thailand - VNLT)  -  13 Đĩa  -  $16.25

  LINH HỒN TỘI LỖI 2 End (Thailand - VNLT)  -  13 Đĩa  -  $16.25

  LỐI RẼ CHO TÌNH YÊU (Philippines - VNLT)  -  21 Đĩa  -  $26.25

  LỬA HẬN HÓA YÊU THƯƠNG (Thailand - VNLT)  -  7 Đĩa  -  $8.75 

  LẠC LỐI (TVB - USLT)  -  8 Đĩa  -  $12.00

 

 

  MỐI TÌNH CHUNG THỦY (TVB) 5 Đĩa  $8.00

  MÁU NHUỘM BÃI THƯỢNG HẢI (TVB) 6 Đĩa  $9.00   MỈM CUỜI (TTV) 5 Đĩa  $8.00
  MẶT NẠ HUNG THỦ (TVB)4 Đĩa  $6.00    MỘNG TẰM XUÂN (TAIWAN)7 Đĩa  $11.00
  MA ĐẠO TRANH BÁ 1(ATV)8 Đĩa  $12.00   MA THUẬT KỲ DUYÊN (CTV) 5 Đĩa  $8.00
  MA ĐẠO TRANH BÁ 2 (ATV)12 Đĩa  $18.00   MƯA TRÊN LÁ NGÔ ĐỒNG (ATV)7 Đĩa  $11.00
  MÀU HOA MẶT TRỜI (TAIWAN)18 Đĩa  $27.00   MÓN QUÀ SAI ĐỊA CHỈ (TTV) 5 Đĩa  $8.00
  MỆNH GIÁ TÌNH YÊU (TVB) 4 Đĩa  $6.00   MỸ NHÂN VÔ LỆ (TAIWAN)7 Đĩa  $11.00
  MẬT NGỌT TÌNH THẦM (TVB)4 Đĩa  $6.00   MA MAY MẮN (TVB) 5 Đĩa  $8.00
  MÔN ĐĂNG HỘ ĐỐI (TVB)20 Đĩa  $30.00   MÙI VỊ MÙA HÈ (TAIWAN) - 4 Đĩa  $6.00
  MÃ TRƯỜNG PHONG VÂN (TVB) - 10 Đĩa  $15.00   MỘNG MƠ ÁNH HỒNG (TVB) - 5 Đĩa  $8.00
  MẸ CHỒNG NÀNG DÂU (TVB) - 10 Đĩa  $15.00 

  MỐI TÌNH CÂM (TAIWAN) - 6 Đĩa  $9.00 

  MỘT THỜI ĐỂ NHỚ (TAISENG) - 8 Đĩa  $12.00 

  MÀNG LƯỚI TUYỆT VỌNG (TVB) - 6 Đĩa  $9.00 

  MẬT VỤ TRUY KÍCH (TVB) - 8 Đĩa  $12.00 

  MƯU ĐỒ (TAISENG) - 5 Đĩa  $8.00 

  MỐI TÌNH KHÔNG PHAI (TAIWAN) - 14 Đĩa  $21.00 

  MẤY ĐỘ PHONG SƯƠNG (TAIWAN)  -  12 Đĩa  $18.00 

  MẬT ĐẮNG (Thailand - VNLT)  -  5 Đĩa  -  $6.25 

  MỘT SỐ PHẬN 2 (Oshin) (Japan - VNLT)  -  10 Đĩa  -  $12.50 

  MẸ CHỒNG NÀNG DÂU (TVB)  -  4 Đĩa  -  $6.00 

  MỘNG ƯỚC NGÀY XƯA (TVB)  -  8 Đĩa  -  $12.00 

  MẸ CHỒNG RẮC RỐI (ThaiLan - VNLT)  -  6 Đĩa  -  $7.50

  MỐI TÌNH MÙA NƯỚC LŨ (Thailan - VNLT)  -  6 Đĩa  -  $7.50

  MỐI TÌNH KỲ LẠ 1 (Ấn Độ - VNLT)  -  12 Đĩa  -  $15.00

  MỐI TÌNH KỲ LẠ 2 (Ấn Độ - VNLT)  -  12 Đĩa  -  $15.00

  MỐI TÌNH KỲ LẠ 3 (Ấn Độ - VNLT)  -  12 Đĩa  -  $15.00

  MỐI TÌNH KỲ LẠ 4/End (Ấn Độ - VNLT)  -  12 Đĩa  -  $15.00

  MỐI THÙ GIA TỘC (TQ - VNLT)  -  9 Đĩa  -  $11.25

  MỐI THÙ KHÔNG PHAI (Ấn Độ - VNLT)  -  20 Đĩa  -  $25.00

  MÀU CỦA NƯỚC MẮT (TQ - VNLT)  -  13 Đĩa  -  $16.25

  MÁI ẤM TÌNH THÂN (Đài Loan - VNLT)  -  20 Đĩa  -  $25.00

  MỐI THÙ TRUYỀN KIẾP (Thái Lan - VNLT)  -  8 Đĩa  -  $10.00

                                                              N

  NỔI KHỔ ĐÀN ÔNG (TVB) 5 Đĩa  $8.00

  MÈO MẬP PHIÊU LƯU (TAISENG) - 7 Đĩa  $11.00 

  MÁI ẤM HỌC TRƯỜNG (TVB) - 7 Đĩa  $11.00 

  MƯỜI NĂM VÀNG SON (TVB) - 15 Đĩa  $23.00 

  MÈO MẬP MỒ CÔI (ATV) - 8 Đĩa  $12.00 

  MỐI TÌNH SƯƠNG KHÓI (ATV) - 5 Đĩa  $8.00 

  MẶT TRỜI ĐỔ LỆ (TAIWAN) - 10 Đĩa  $15.00 

  MỸ VỊ THIÊN HƯƠNG (TVB) - 7 Đĩa  $11.00 

  MÙA LUYẾN ÁI (TVB)  -  5 Đĩa  -  $8.00 

  MỘT SỐ PHẬN 1 (Oshin) (Japan - VNLT)  -  10 Đĩa  -  $12.50 

  MỘT SỐ PHẬN 3 End (Oshin) (Japan - VNLT)  -  10 Đĩa  -  $12.50 

  MÃI YÊU (Philippines - VNLT)  -  19 Đĩa  -  $23.00 

  MỐI TÌNH NƠI HOANG DÃ (ThaiLan - VNLT)  -  8 Đĩa  -  $10.00 

  MÃI MÃI BÊN EM (Philippines - VNLT)  -  11 Đĩa  -  $13.75 

  MẶT NẠ HOA HỒNG (Philippines - VNLT)  -  14 Đĩa  -  $17.50

  MẢNH VỠ HẠNH PHÚC (Ấn Độ - VNLT)  -  18 Đĩa  -  $22.50

  MỸ NHÂN ĐẠI CHIẾN (Thailan - VNLT)  -  8 Đĩa  -  $10.00

  MẸ HỔ BỐ MÈO (TQ - VNLT)  -  11 Đĩa  -  $13.75

  MƯU KẾ TÌNH YÊU (Indonesia - VNLT)  -  23 Đĩa  -  $28.75

  MỐI TÌNH NHƯ Ý (TQ - VNLT)  -  11 Đĩa  -  $13.75

  MẶT SAU VỤ TAI NẠN (TVB)  -  7 Đĩa  -  $11.00

  MINH NHƯỢC HIỂU KHÊ (TQ - VNLT)  -  8 Đĩa  -  $10.00

  MẸ VỢ RỰC RỠ (TVB - VNLT)  -  5 Đĩa  -  $7.00

  MẤT DẤU 2 (RANH GIỚI TRẮNG ĐEN 2) (TVB - VNLT)  -  8 Đĩa  -  $10.00

 

  NGƯỜI VỢ THẨM PHÁN (TVB) 4 Đĩa  $6.0

  NGƯỜI CHA TUYỆT VỜI (TVB) 5 Đĩa  $8.00   NỬA ĐỜI TÌNH DUYÊN (ATV) 8 Đĩa  $12.00
  NGƯỜI HÙNG ĐẢO BÌNH CHÂU (TVB) 5 Đĩa  $8.00   NỔI LÒNG KẾ MẨU (TAIWAN) 6 Đĩa  $9.00
  NGƯỜI ĐẸP TRONG LỒNG KÍNH (TAIWAN)9 Đĩa  $14.00   NỤ HÔN NGHIỆP CHUỚNG (TVB) 5 Đĩa  $8.00
  NHÂN VIÊN ĐIỀU TRA (TVB) 4 Đĩa  $6.00   NGUỜI VỢ CÂM (TAIWAN) 5 Đĩa  $8.00
  NGUỜI CHA HAI BIÊN GIỚI 1,2 (TVB) 13 Đĩa  $20.00   NGUỜI MẸ VÔ TỘI (TTV) 9 Đĩa  $14.00
  NGHĨA VỢ TÌNH CHỒNG (TVB) 5 Đĩa  $8.00   NỤ HÔN BAN ĐẦU (TAIWAN) 6 Đĩa  $9.00
  NHẤT ĐEN NHÌ ĐỎ 1 (ATV) -  4 Đĩa  $6.00   NGUỜI CHỒNG MẤT TRÍ (TVB) 6 Đĩa  $9.00
  NHẤT ĐEN NHÌ ĐỎ 2 - 5 Đĩa  $8.00   NHƯ KHÓI NHƯ SƯƠNG (TAIWAN)5 Đĩa  $8.00
  NHẤT ĐEN NHÌ ĐỎ 3 - 5 Đĩa  $8.00   NGÔI NHÀ MA (ATV) 6 Đĩa  $9.00
  NHẤT ĐEN NHÌ ĐỎ 4 - 7 Đĩa  $11.00   NGƯỜI TÁI BẢN (TVB)5 Đĩa  $8.00
  NHẤT ĐEN NHÌ ĐỎ 5 - 5 Đĩa  $8.00   NGỌN LỬA TRẮNG (TVB)5 Đĩa  $8.00
  NHẤT ĐEN NHÌ ĐỎ 6 - 6 Đĩa  $9.00   NHÂN VẬT PHONG VÂN (TVB)8 Đĩa  $12.00
  NHẤT ĐEN NHÌ ĐỎ 7 - 11 Đĩa  $17.00   NGHIỆP NỮ HOA (ATV) 5 Đĩa  $8.00
  NIỀM TIN MỘT ĐỜI (TVB) 5 Đĩa  $8.00   NGÂN HỒ VỀ ĐÊM (TVB) 5 Đĩa  $8.00
  NỮ PHI CÔNG (ATV) - 6 Đĩa  $9.00 

  NGHĨA BẤT DUNG TÌNH 1 (ATV) 13 Đĩa  $20.00

  NGÂN HỒ VỀ ĐÊM 2 (TVB) - 11 Đĩa  $17.00 

  NỬA KHUYA TÌNH NỒNG (TTV)9 Đĩa  $14.00

  NGHĨA BẤT DUNG TÌNH 2 (ATV)8 Đĩa  $12.00   NGƯỜI ĐÀN ÔNG TUỔI DẦN (TVB)5 Đĩa  $8.00
  NẤC THANG DANH VỌNG (TVB)5 Đĩa  $8.00   NGƯỜI MẸ VIỄN XỨ (CTV)6 Đĩa  $9.00
  NỐI LẠI TÌNH XƯA (TVB) - 5 Đĩa  $8.00   NGÀY MAI TRỜI LẠI SÁNG (TVB) 8 Đĩa  $12.00
  NGƯỜI VỢ THẨM PHÁN TẬP 2 (TVB) - 6 Đĩa  $9.00    NGƯỜI CHA ÂM DƯƠNG (TVB) - 5 Đĩa  $8.00
  NGỌC QUAN ÂM (TVB) - 5 Đĩa  $8.00   NGƯỜI NƠI BIÊN GIỚI (TVB) - 8 Đĩa  $12.00
  NGHĨA HẬU SINH (TVB) - 6 Đĩa  $9.00 

  NGƯỜI HÙNG TỪ QUẢNG CHÂU (ATV) - 8 Đĩa  $12.00   

  NGƯỜI CHỒNG GHEN TUÔNG (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

   NHU ĐẠO TIỂU TỬ (TVB) - 5 Đĩa  $8.00

  NGƯỜI TÌNH TRONG MỘNG (TVB) - 5 Đĩa  $8.00   

  NGÃ BA ĐƯỜNG TÌNH (TVB) - 5 Đĩa  $8.00   

  NGƯỢC DÒNG NGHỊCH CẢNH (TVB) - 5 Đĩa  $8.00   

  NGÀY MAI TƯƠI SÁNG (TVB) - 12 Đĩa  $18.00 

  NGƯỜI CHA TUYỆT HẢO (TVB) - 5 Đĩa  $8.00

  NGƯỜI CHỦ GIA ĐÌNH (TAISENG) - 5 Đĩa  $8.00 

  NAM TẶC NỮ CẢNH (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  NẤC THANG TÌNH YÊU (TVB) - 6 Đĩa  $9.00   

  NỤ CƯỜI CHÍNH NGHĨA (TAISENG)  -  5 Đĩa  -  $8.00   

  NGÀY THÁNG VUI BUỒN (TAIWAN)  -  13 Đĩa  -  $20.00 

  NGOẠI TÌNH (PHILIPPINES - VNLT)  -  10 Đĩa  -  $12.50 

  NGÔI LÀNG HÀ LAN (Singapore)  -  31 Đĩa  -  $47.00 

  NỮ SÁT THỦ (ThaiLan - VNLT)  -  6 Đĩa  -  $7.50

  NIỀM ĐAU CHÔN DẤU (TW - VNLT)  -  8 Đĩa  -  $10.00

  NGỌN LỬA KIÊU HÃNH (Thailan - VNLT)  -  9 Đĩa  -  $11.25 

  NGƯỜI TÌNH CỦA CHỒNG TÔI (Philippines - VNLT)  -  13 Đĩa  -  $16.25

  NHỮNG CÔ CÔNG CHÚA LÀNG CHÀI (Philipppines - VNLT)  -  14 Đĩa  -  $17.50

  NGƯỜI THỪA KẾ GIA NGHIỆP (TQ - VNLT)  -  12 Đĩa  -  $15.00

  NGUY CƠ GIA NGHIỆP (TVB)  -  8 Đĩa  -  $12.00

  NẾU TÌNH YÊU QUAY VỀ (TQ - VNLT)  -  8 Đĩa  -  $10.00

  NGÔI SAO TỎA SÁNG (TQ - VNLT)  -  10 Đĩa  -  $12.50

  NƯỚC MẮT LỌ LEM (Thailand - VNLT)  -  8 Đĩa  -  $10.00

  NGHỊCH CHIẾN SINH TỬ (Thailand - VNLT)  - 8 Đĩa  -  $10.00

  NẾU NHƯ YÊU (TAIWAN - VNLT)  -  9 Đĩa  -  $11.25

  NGƯỜI TÌNH KIM CƯƠNG/ Bi Rain (TQ - VNLT)  -  17 Đĩa  -  $21.25

  NẤC THANG DANH VỌNG (TQ - VNLT)  -  17 Đĩa  -  $21.25

  NỮ PHIÊN DỊCH (TQ - VNLT)  -  11 Đĩa  -  $13.75

  NGUYÊN CHẤN HIỆP (TVB)  -  5 Đĩa  -  $8.00

  NÀNG DÂU HOÀNG GIA (Thailand - VNLT)  -  11 Đĩa  -  $13.75

  NHỮNG KẺ BA HOA (TVB - VNLT)  -  13 Đĩa  -  $17.50

                                                               O

  ÔNG BỐ VỢ PHONG LƯU (TVB) 6 Đĩa  $9.00

  NỘ HẢI CÔ HỒNG (TVB) - 6 Đĩa  $9.00 

  NỮ HẮC HIỆP MỘC LAN HOA (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  NGƯỜI CHỒNG LÝ TƯỞNG (TVB) - 5 Đĩa  $8.00   

  NGỌC BÍCH TRONG ÁNH BÌNH MINH (TAISENG) - 8 Đĩa  $12.00 

  NGHỊCH ĐẪU UY LONG (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  NƯỚC MẮT NGÀN MÂY (TAISENG) - 8 Đĩa  $12.00 

  NHÂN THIÊN SỨ (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  NHẤT ĐẠI GIAN HÙNG (ATV) - 5 Đĩa  $8.00 

  NGHĨA ĐẢM HÙNG CẢNH (TAISENG) - 7 Đĩa  $11.00

  NỢ TÌNH (TVB) - 6 Đĩa  $9.00 

  NỮ QUỈ SI TÌNH (TVB) - 5 Đĩa  $8.00   

  NGÀY MAI VẪN CÒN NHAU (TAIWAN)  -  10 Đĩa  $15.00   

  NGƯỜI ĐÀN BÀ THÉP (TAIWAN - VNLT)  -  6 Đĩa  -  $7.50 

  NỮ HOÀNG SẮC ĐẸP (PHILIPINES - VNLT)  -  8 Đĩa  -  $10.00 

  NÀNG DÂU HIẾU THẢO (TQ - VNLT)  -  11 Đĩa  -  $13.75 

  NGOÀI VÒNG PHÁP LUẬT (Thailan - VNLT)  -  6 Đĩa  -  $7.50 

  NƯỚC MẮT HỒNG NHAN (ThaiLan - VNLT)  -  12 Đĩa  -  $15.00

  NGƯỜI VỢ ĐANH ĐÁ (TVB)  -  5 Đĩa  -  $8.00

  NỮ HIỆP HOA HỒNG ĐEN (HK - VNLT)  -  3 Đĩa  -  $3.75

  NỢ TÌNH (Thailan - VNLT)  -  9 Đĩa  -  $11.25

  NHỮNG ĐÓA HỒNG GAI (Philippines - VNLT)  -  9 Đĩa  -  $11.25

  NGÀY VẮNG EM (Thailan - VNLT)  -  8 Đĩa  -  $10.00

  NỮ HIỆP ÁO ĐEN (Thailan - VNLT)  -  7 Đĩa  -  $8.75

  NÔ LỆ NHÀ CỬA (TVB)  -  5 Đĩa  -  $8.00

  NGƯỢC DÒNG (SINGAPORE - VNLT)  -  6 Đĩa  -  $7.50

  NỤ HÔN BỊ ĐÁNH MẤT (Philippines - VNLT)  -  8 Đĩa  -  $10.00

  NẮNG ẤM TÌNH BẠN (Thailand - VNLT)  -  6 Đĩa  -  $7.50

  NGỌN LỬA TRÁI TIM (Philippines - VNLT)  -  22 Đĩa  -  $27.50

  NGỌC BỘI UYÊN ƯƠNG (TQ - VNLT)  -  9 Đĩa  -  $11.25

  NGƯỜI CON GÁI TÔI YÊU (Thailand - VNLT)  -  10 Đĩa  -  $12.50

  NGƯỜI THỨ 3 (TQ - VNLT)  -  6 Đĩa  -  $7.50

  NGỌN GIÓ TÌNH YÊU (Thailand - VNLT)  -  9 Đĩa  -  $11.25

  NAM THẦN XUYÊN THỜI GIAN (TVB - VNLT)  -  8 Đĩa  -  $10.00

 

 

  OAN GIA NAN GIẢI (TVB) 4 Đĩa  $6.00

  OAN NGHIỆT TÌNH THÙ (TVB) 6 Đĩa  $9.00    OAN DUYÊN TƯƠNG PHÙNG (TVB) 4 Đĩa  $6.00
  OAN TRÁI TÌNH NỒNG (TVB) - 5 Đĩa  $8.00   OAN NGHIỆT GIA TỘC (TVB) - 8 Đĩa  $12.00
  ÔNG TRÙM TÀI CHÁNH (TVB)  -  8 Đĩa  -  $12.00  
                                                               P

  PHƯỢNG HOÀNG ĐẶC CẢNH (TVB) 5 Đĩa  $8.00

 

  PHẬN NỮ LONG ĐONG (TVB) 5 Đĩa  $8.00

  PHONG CÁCH ĐÀN ÔNG (TVB) 5 Đĩa  $8.00   PHONG MÃN LẦU (TAIWAN) 6 Đĩa  $9.00 
  PHÁP NỘI TÌNH (ATV) 7 Đĩa  $11.00   PHI TINH TẦM LONG (TVB) - 5 Đĩa  $8.00
  PHONG BẠO NỮU ƯỚC (TVB) - 5 Đĩa  $8.00   PHÚT LÂM CHUNG (TAISENG) - 5 Đĩa  $8.00
  PHI HỔ QUẦN ANH (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  PHÉP NHIỆM MẦU (TVB) - 6 Đĩa  $9.00 

  PHÚ QUÝ LƯU MANH (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  PHÁP LUẬT VÔ HÌNH (TVB) - 8 Đĩa  $12.00

  PHỤ NỮ ĐÀO HOA (TQ - VNLT)  -  13 Đĩa  -  $16.25 

  PHÁP SƯ BẤT ĐẮC DĨ (TVB - VNLT)  -  5 Đĩa  -  $7.50

                                                               Q

  QUAN HỆ ĐỒNG NGHIỆP 1 (TVB) 10 Đĩa  $15.00

  PHẬN MÁ HỒNG (TAISENG) - 9 Đĩa  $14.00 

  PHÓNG VIÊN HÀO HÙNG (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  PHỤ TỬ THỜI ĐẠI (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  PHÁ VÒNG BÍ ẨN (TAISENG) - 6 Đĩa  $9.00 

  PHẢN BỘI (Thailand - VNLT)  -  6 Đĩa  -  $7.50 

 

 

  QUY LUẬT SỐNG CÒN 2 (TVB) 5 Đĩa  $8.00

  QUAN HỆ ĐỒNG NGHIỆP 2 (TVB)10 Đĩa  $15.00   QUÁN CƠM CỬU KÝ (TAISENG) - 6 Đĩa  $9.00
  QUAN HỆ ĐỒNG NGHIỆP 3 (TVB)10 Đĩa  $15.00   QUY LUẬT SỐNG CÒN (TVB) - 6 Đĩa  $9.00
  QUAN HỆ ĐỒNG NGHIỆP 4 (TVB) 10 Đĩa  $15.00   QUÁI KIỆT TÀN HÌNH (TVB) - 5 Đĩa  $8.00
 QUYỀN LỰC NGOÀI VÒNG PHÁP LUẬT (TVB)  -  8 Đĩa  -  $12.00

 QUÁ KHỨ KHÉP LẠI (Taiwan - VNLT)  -  15 Đĩa  -  $18.75

  QUAN HỆ NGUY HIỂM (Philippines - VNLT)  -  7 Đĩa  -  $8.75

 

                                                                      R, S  
  RÀO CẢN TÌNH YÊU (TVB)  -  5 Đĩa  -  $8.00   RANH GIỚI TRẮNG ĐEN (TVB)  -  8 Đĩa  -  $12.00
 

  SỐ PHẬN HỒNG NHAN (TVB) 8 Đĩa  $12.00

 

  SÒNG BẠC PHONG VÂN (TVB) 9 Đĩa  $14.00

  SAU CƠN MÊ (TVB) 6 Đĩa  $9.00   SONG DIỆN GIAI NHÂN (TVB)5 Đĩa  $8.00
  SƯƠNG KHÓI CHỐN KINH THÀNH (CTV)11 Đĩa  $17.00   SINH TỬ TỤNG (TVB)6 Đĩa  $9.00
  SIÊU CẤP THẾ GIA (TAIWAN)8 Đĩa  $12.00   SÓNG GIÓ CUỘC ĐỜI (TVB) 11 Đĩa  $17.00
  SAO ĐÊM (ATV) 5 Đĩa  $8.00   SÂN KHẤU MUÔN MÀU (TVB) 5 Đĩa  $8.00
  SAY MÊ TRÁI PHIẾU VÀNG (TAIWAN) - 8 Đĩa  $12.00   SÁT THỦ PHỤC THÙ (TVB) - 6 Đĩa  $9.00
  SỐ MỆNH NGƯỜI ĐÀN BÀ (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  SINH VIÊN PHONG VÂN (ATV) - 6 Đĩa  $9.00 

  SỐ PHẬN KHÔNG AN BÀI (TVB) - 6 Đĩa  $9.00 

  SÓI ĐÊM (TAISENG) - 7 Đĩa  $11.00 

  SÁT THỦ NHU TÌNH (AVE) - 6 Đĩa  $9.00 

  SUI GIA NAN GIẢI (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  SÓNG GIÓ THÁNH ĐƯỜNG (TQ - VNLT)  -  8 Đĩa  -  $10.00 

  SẮC THÁI CUỘC ĐỜI (TVB)  -  4 Đĩa  -  $6.00 

  SĂN ĐUỔI VẬN MAY (Singapore - VNLT)  -  5 Đĩa  -  $6.25

  SÓNG TÌNH ĐẢO THIÊN ĐƯỜNG (Philippines - VNLT)  -  13 Đĩa  -  $16.75

  SỰ QUYẾN RŨ XẤU XA (Thailand - VNLT)  -  7 Đĩa  -  $8.75 

  SẮC ĐẸP TỘI LỖI (Philippines - VNLT)  -  11 Đĩa  -  $13.75

  SÓNG GIÓ GIA TỘC (TVB - VNLT)  -  10 Đĩa  -  $15.00

                                                               T

  TÌNH YÊU CHÂN THẬT (TVB) 5 Đĩa  $8.00

  SÓNG GIÓ TAM KIỀU (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  SỐ KIẾP OAN GIA (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  SĂN DIỀU HÂU (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  SƠN THÀNH LẠC HOAN (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  SÓNG GIÓ PHIM TRƯỜNG (TVB) - 6 Đĩa  $9.00 

  SỨC MẠNH TÌNH THÂN (Taiwan - VNLT)  -  8 Đĩa  -  $10.00 

  SÓNG GIÓ BẠCH GIA (TQ - VNLT)  -  12 Đĩa  -  $15.00 

  SẮC ĐẸP VĨNH CỬU (Ấn Độ - VNLT)  -  11 Đĩa  -  $13.75 

  SẾP LỚN VÀ TÔI (TQ)  -  9 Đĩa  -  $14.00

  SƯƠNG GIÓ ĐƯỜNG ĐỜI (Singapore - VNLT)  -  13 Đĩa  -  $16.25

  SẮC MÀU PHỤ NỮ (TQ - VNLT)  -  18 Đĩa  -  $22.50 

  SỨC MẠNH HẬU PHƯƠNG (Singapore - VNLT)  -  8 Đĩa  -  $10.00

 

 

  TRANG ĐÀI PHẤN SON (TVB) 5 Đĩa  $8.00

  TÌNH BÁO HÌNH SỰ (TVB) 5 Đĩa  $8.00   THIÊN NHAI HIỆP Y (TVB) 6 Đĩa  $9.00
  TÌNH ĐÊM KINH HOÀNG 1 (ATV) 5 Đĩa  $8.00   THIỆN ÁC ĐỐI ĐẦU (TVB) 4 Đĩa  $6.00
  TÌNH ĐÊM KINH HOÀNG 2 (ATV) 7 Đĩa  $11.00   TRỜI CAO NHỎ LỆ (TAIWAN) 4 Đĩa  $6.00
  TRÍ DŨNG CẢNH GIỚI (TVB) 5 Đĩa  $8.00   TRẠNG SƯ HỒ ĐỒ (TVB) 5 Đĩa  $8.00
  TÌNH ĐỊNH ÁI CẦM HẢI (TVB) 10 Đĩa  $15.00   TRẬN CHIẾN THAM Ô (TVB) 5 Đĩa  $8.00
  THAM VỌNG (TVB) 10 Đĩa  $15.00   TÂN CHUNG VÔ DIỆM (TVB) 5 Đĩa  $8.00
  TÂN GIẤC MỘNG SAU RÈM (CTS) 12 Đĩa  $18.00   TÌNH PHỤ TỬ (TVB) 6 Đĩa  $9.00
  TÌNH YÊU MẦU NHIỆM (TTV) 7 Đĩa  $11.00   THIÊN KIM LẠC LOÀI (CTV) 7 Đĩa  $11.00
  TÌNH YÊU THỜI LOẠN (TVB) 8 Đĩa  $12.00   TỔ ẤM TÌNH NHÂN (TVB) 5 Đĩa  $8.00
  TAM ĐỘ MAI - MAI HOA LẠC (TAIWAN) - 3 Đĩa  $5.00   THOÁT VÒNG PHÁP LUẬT (TVB) 5 Đĩa  $8.00
  TAM ĐỘ MAI - NGƯỜI CHỒNG MA (TAIWAN) - 3 Đĩa  $5.00   TRUY LÙNG TÂM TÍCH (TVB) 5 Đĩa  $8.00
  TAM ĐỘ MAI - THỦY VÂN GIANG (TAIWAN) - 3 Đĩa  $5.00   TÂN MÁU NHUỘM BÃI THƯỢNG HẢI (TVB) 10 Đĩa  $15.00
  THỦY HỬ VÔ GIAN (TVB) 6 Đĩa $9.00   THÁM TỬ THẦN THÁM (TVB) 5 Đĩa  $8.00
  TÌNH BUỒN (TAIWAN) 8 Đĩa  $12.00   TÁI THẾ PHONG VÂN (TVB) 10 Đĩa  $15.00
  TRỞ VỀ THỜI CON GÁI (TVB) 5 Đĩa  $8.00   TIẾNG SÉT ÁI TÌNH (TVB) 5 Đĩa  $8.00
  THIÊN ĐỊA HÀO TÌNH (TVB) 13 Đĩa  $20.00   THIÊN TRƯỜNG ĐỊA CỬU (ATV) 9 Đĩa  $14.00
  TIỀN ĐỒ GẤM VÓC (TVB) 5 Đĩa  $8.00   THIÊN THẦN ÁO TRẮNG (TTV) 8 Đĩa  $12.00
  TÌNH NGƯỜI (TVB) 28 Đĩa  $42.00   TỤC THẾ TÌNH THÂN (TVB) 8 Đĩa  $12.00
  TUYỆT THẾ ANH TÀI (TVB) 9 Đĩa  $14.00   THẦN Y DƯỢC THẢO (TVB) 6 Đĩa  $9.00
  TỘI NGHIỆT (TAIWAN) 7 Đĩa  $11.00   THIÊN LÝ CÔNG ĐƯỜNG (TVB) 5 Đĩa  $8.00
  TUYẾT KHA (TAIWAN) 7 Đĩa  $11.00   TRUY HỒN GIAO DỊCH (TVB) 5 Đĩa  $8.00
  TRÒ CHƠI LỪA BỊP (TVB)4 Đĩa  $6.00   TIỀN LÀ TẤT CẢ (TVB)5 Đĩa  $8.00
  THUẬN NƯƠNG (TAIWAN)7 Đĩa  $11.00   TUNG HOÀNH TỨ HẢI (TVB)10 Đĩa  $15.00
  THỜI ĐẠI BỐ GIÀ (TVB) 9 Đĩa  $14.00   TUNG HOÀNH THIÊN HẠ (ATV)10 Đĩa  $15.00
  THẾ KỶ ĐẠI CHIẾN (ATV) 9 Đĩa  $14.00   TÂN BÀ MẸ CHỒNG GAY GẮT (TVB) 5 Đĩa  $8.00
  TIẾU NGẠO TÂN THỜI (TTV) 4 Đĩa  $6.00   THIÊN LUÂN (TVB)10 Đĩa  $15.00
  TÌNH NGHĨA HÀO HÙNG (ATV) 6 Đĩa  $9.00   TRÂN CHÂU (TAIWAN)7 Đĩa  $11.00
  THỜI ĐẠI KHỦNG HOẢNG 1 (TVB)10 Đĩa  $15.00   TÔI YÊU CÔ PHÙ DUNG (TTV) 7 Đĩa  $11.00
  THỜI ĐẠI KHỦNG HOẢNG 2 (TVB) 11 Đĩa  $17.00   TÌNH HIỆP ĐẠO (TVB)5 Đĩa  $8.00
  TRUY TÌM BẰNG CHỨNG 1 (TVB) 4 Đĩa  $6.00   TUYỆT ĐỈNH THẦN THÁM (TVB)5 Đĩa  $8.00
  TRUY TÌM BẰNG CHỨNG 2 (TVB) 4 Đĩa  $6.00   TÌNH TỰA GIÓ SƯƠNG (TTV) 7 Đĩa  $11.00
  TRIỆU PHÚ LƯU MANH (TVB)7 Đĩa  $11.00   THIẾU NIÊN HÈ PHỐ (GTV)6 Đĩa  $9.00
  THIÊN SỨ CỦA ĐỊA NGỤC (TVB) - 4 Đĩa  $6.00   TÚ NƯƠNG LAN HINH (TAIWAN) - 7 Đĩa  $11.00
  TRỞ VỀ ĐƯỜNG SƠN (TVB)5 Đĩa  $8.00   TÌNH DUYÊN LÁNG GIỀNG (TVB)4 Đĩa  $6.00
  TÂM LÝ MÊ ẢO (TVB)5 Đĩa  $8.00   TÌNH NGUYỆN (ATV) 7 Đĩa  $11.00
  THÂN PHẬN CHỊ EM (TTV)6 Đĩa  $9.00   TÌNH NHÂN (TAIWAN) 6 Đĩa  $9.00
  TRĂNG RẰM DẬY SÓNG (TVB)8 Đĩa  $12.00    TÌNH BẠN HỮU (TVB) 5 Đĩa  $8.00
  TÌNH VẮNG (TVB) 10 Đĩa  $15.00   TÌNH ĐỒNG NGHIỆP (TVB)5 Đĩa  $8.00 
  TÌNH YÊU MUÔN MÀU (TVB)5 Đĩa  $8.00   TÌNH ĐỒNG NGHIỆP 2 (TVB)6 Đĩa  $9.00
  TUYỆT MỆNH THIÊN NHAI (TAISENG) - 9 Đĩa  $14.00

  THẦN TƯỢNG MA ẢNH (TVB) - 5 Đĩa  $8.00

  TÌNH ĐỒNG NGHIỆP 3 (TVB) - 6 Đĩa  $9.00

  TÂN BẾN THƯỢNG HẢI (CTV) - 10 Đĩa  $15.00

  THỰC THI PHÁP LUẬT (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  TÌNH YÊU NAM SƠN TRANG (TAISENG) - 8 Đĩa  $12.00 

  TÂN NGUYỆT CÁT CÁT (TAIWAN) - 8 Đĩa  $12.00 

  TRIỀU CHÂU ĐẠI HÁN (ATV) - 12 Đĩa  $18.00 

  THIÊN ĐỊA ÂN TÌNH (TVB) - 16 Đĩa  $24.00 

  THÂN GÁI CHỐN ĐÔ THÀNH (TAISENG) - 5 Đĩa  $8.00 

  THẦN THÁM LÝ KỲ (TVB) - 6 Đĩa  $9.00 

  THIẾT ĐẢM SONG HÙNG (ATV) - 6 Đĩa  $9.00 

  TRINH THÁM BẢO HIỂM (TTV) - 6 Đĩa  $9.00 

  TÌNH MẪU TỬ (TAISENG) - 6 Đĩa  $9.00 

  TRIỀU CHÂU ĐẠI GIA TỘC (ATV) - 6 Đĩa  $9.00 

  TRUYỀN THUYẾT MỸ LỆ (ATV) - 10 Đĩa  $15.00 

  TÌNH XUNG KHẮC (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  TRÁI TIM HẠNH PHÚC (TAISENG) - 9 Đĩa  $14.00 

  THỬ THÁCH (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  THUẬT ĐỌC TÂM (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  TỬ THI CỐ NHÂN LAI (ATV) - 10 Đĩa  $15.00 

  THIÊN ĐỊA VÔ TÌNH (ATV) - 7 Đĩa  $11.00

  TÒA ÁN CÔNG LÝ (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  TỨ QUÁI DỊ THÁM (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  THIÊN ĐƯỜNG LẠC MẤT (AVE) - 8 Đĩa  $12.00 

  TÌNH NHƯ SÓNG BIỂN (TVB) - 6 Đĩa  $9.00

  TÌNH KHÔNG LỐI THOÁT (TVB) - 8 Đĩa  $12.00 

  TRANG WEB HUYỀN DIỆU (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  TÌNH YÊU MÙ QUÁNG (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  TÁI THẾ DUYÊN TÌNH (ATV) - 6 Đĩa  $9.00 

  TÒA ÁN CÔNG LÝ 2 (TVB) - 5 Đĩa  $8.00   

  TRÍ DŨNG SONG LONG (TVB) - 5 Đĩa  $8.00    

  TÌNH YÊU VÀ SỰ NGHIỆP (TVB) - 5 Đĩa  $8.00   

  TẠO THỜI (ATV) - 5 Đĩa  $8.00 

  TRUY TÌM HẠNH PHÚC (TVB)  -  5 Đĩa  $8.00 

  TRÒ ĐÙA CỦA SỐ PHẬN (PHILIPINES - VNLT)  -  18 Đĩa  -  $22.50 

  THIÊN NHAI CA NỮ (TVB)  -  5 Đĩa  -  $8.00 

  THẾ GIỚI NGƯỜI MẪU (TQ - VNLT)  -  8 Đĩa  -  $10.00 

  TRÁI TIM HOÀN THIỆN (TVB)  -  8 Đĩa  -  $12.00 

  TÌNH DUYÊN GÕ CỬA (TVB)  -  5 Đĩa  -  $8.00 

  THIÊN KIM VẠN CHỈ (TVB)  -  8 Đĩa  -  $12.00 

  TÌNH YÊU VÀ ĐỊNH MỆNH 2 (ThaiLan - VNLT)  -  13 Đĩa  -  $16.25 

  TÌNH YÊU VÀ ĐỊNH MỆNH 3 (ThaiLan - VNLT)  -  12 Đĩa  -  $15.00 

  TRÁI TIM BÉ BỎNG (Philipines - VNLT)  -  25 Đĩa  -  $31.00 

  TÌNH YÊU QUỶ DỮ (ThaiLan - VNLT)  -  8 Đĩa  -  $10.00 

  TÌNH YÊU VÀ ĐỊNH MỆNH 5 (ThaiLan - VNLT)  -  9 Đĩa  -  $11.25 

  TƯƠNG LAI RỘNG MỞ (TVB)  -  5 Đĩa  -  $8.00  

  TÌNH KHÚC ĐẢO THIÊN THẦN (ThaiLan - VNLT)  -  9 Đĩa  -  $11.25 

  THƯƠNG TRƯỜNG KHỐC LIỆT (TVB)  -  8 Đĩa  -  $12.00

  TRÁI TIM RẼ LỐI (Thailan - VNLT)  -  7 Đĩa  -  $8.75 

  TÌNH YÊU ĐỊNH MỆNH 1 (TW - VNLT)  -  11 Đĩa  -  $13.75

  TÌNH YÊU ĐỊNH MỆNH 2 (TW - VNLT)  -  11 Đĩa  -  $13.75

  THIÊN SỨ TỘI LỖI (Thailan - VNLT)  -  8 Đĩa  -  $10.00

  TRÊN CẢ TÌNH YÊU (Philippines - VNLT)  -  16 Đĩa  -  $20.00

  TAM DIỆN HÌNH Y (HK - VNLT)  -  5 Đĩa  -  $6.25

  TRÒ CHƠI TÌNH ÁI (Philippines - VNLT)  -  12 Đĩa  -  $15.00

  TRÙM THƯỢNG HẢI (TVB)  -  8 Đĩa  -  $12.00

  TRÁI TIM VÀNG (Philippines - VNLT)  -  9 Đĩa  -  $11.25

  TÌNH YÊU KHÔNG ĐƠN THUẦN (TVB)  -  5 Đĩa  -  $8.00

  TÌM LẠI YÊU THƯƠNG (Thaialnd - VNLT)  -  7 Đĩa  -  $8.75

  THỜI GIAN TƯƠI ĐẸP (TQ - VNLT)  -  10 Đĩa  -  $12.50

  TÂN KINH HOA YÊN VÂN (TQ - VNLT)  -  11 Đĩa  -  $13.75

  TÌNH YÊU VÀ THAM VỌNG (TVB)  -  5 Đĩa  -  $8.00

  TRUY TÌM CÔNG LÝ (Philippines - VNLT)  -  11 Đĩa  -  $13.75

  THÁM TỬ SÀNH ĂN (TVB)  -  5 Đĩa  -  $8.00

  TƠ HỒNG TÌNH YÊU Phần 1 (Ấn Độ - VNLT)  -  11 Đĩa  -  $13.75

  TƠ HỒNG TÌNH YÊU Phần 2 (Ấn Độ - VNLT)  -  11 Đĩa  -  $13.75

  TƠ HỒNG TÌNH YÊU Phần 3 End (Ấn Độ - VNLT)  -  11 Đĩa  -  $13.75

  THƯƠNG GIA KỲ TÀI (TQ - VNLT)  -  9 Đĩa  -  $11.25

  TÌNH YÊU DIỆU KỲ 1 (Ấn Độ - VNLT)  -  12 Đĩa  -  $15.00

  TÌNH YÊU DIỆU KỲ 2 End (Ấn Độ - VNLT)  -  12 Đĩa  -  $15.00

  THỎA THUẬN LY HÔN (TQ - VNLT)  -  9 Đĩa  -  $11.25

  TÌNH SÂU HƠN HẬN 1 (Philippines - VNLT)  -  12 Đĩa  -  $15.00

  TÌNH SÂU HƠN HẬN 2 End (Philippines - VNLT)  -  12 Đĩa  -  $15.00

  TÌNH YÊU KHỜ DẠI (TQ - VNLT)  -  8 Đĩa  -  $10.00

  TRÁI TIM VAY MƯỢN (Philippines - VNLT)  -  11 Đĩa  -  $13.75

  TÍCH ĐIỂM TÌNH YÊU (Đài Loan - VNLT)  -  19 Đĩa  -  $23.75

                                                              V

  VỤ ÁN HÌNH SỰ 1 (TVB) - 5 Đĩa  $8.00

  TUỔI TRUNG NIÊN (TVB) - 5 đĩa  $8.00 

  TAM NỮ THIÊN SỨ VÔ DANH (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  TÌNH YÊU NỒNG NÀN (TVB) - 8 Đĩa  $12.00 

  TÌNH ĐỒNG NGHIỆP 4 (TVB) - 6 Đĩa  $9.00 

  TÌNH THIÊN THU (TAISENG) - 7 Đĩa  $11.00 

  THẢM KỊCH TÌNH YÊU (TAISENG) - 5 Đĩa  $8.00 

  THĂNG TRẦM KIẾP MỸ NHÂN (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  TÌNH THƯƠNG YÊU CHÓ (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  TÌNH ĐỒNG NGHIỆP 5 (TVB) - 11 Đĩa  $17.00 

  THIẾT HÁN NAM NHI (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  TÌNH YÊU NGỜ VỰC (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  TẠM BIỆT TUỔI XUÂN THÌ (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  THIÊN LA ĐỊA VÕNG (ATV) - 7 Đĩa  $11.00 

  TÌNH NGỠ ĐÃ QUÊN (TAISENG) - 6 Đĩa  $9.00 

  TRẠNG SƯ MAY MẮN TRẦN MỘNG CÁT (HK) - 9 Đĩa  $14.00 

  TÌNH SÂU NGHĨA NẶNG (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  THỜI ĐẠI NAM NHI (TVB) - 12 Đĩa  $18.00 

  TÌNH NGƯỜI HIỆN ĐẠI (Trọn Bộ 8 Phần) (TVB) - 51 Đĩa  $77.00 

  TRỜI BAN DUYÊN TÌNH (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  THÂN PHẬN ĐÀN ÔNG (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  TÌNH NGHĨA HUYNH ĐỆ (TAISENG) - 5 Đĩa  $8.00 

  TRĂM NGÀY KINH HOÀNG (AVE) - 5 Đĩa  $8.00 

  TRÁI TIM HẬN THÙ (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  TÂN DÒNG SÔNG LY BIỆT (TAIWAN) - 11 Đĩa  $17.00 

  TÌNH NGHĨA THA HƯƠNG (TVB) - 5 Đĩa  $8.00

  THIÊN HẠ CỦA LONG (TVB) - 10 Đĩa  $15.00 

  TÂM CHIẾN (TVB) - 8 Đĩa  $12.00 

  TÌNH TỰA ÁNH HỒNG (TVB) - 4 Đĩa  $6.00   

  THIẾT HUYẾT NAM NHI (TVB) - 4 Đĩa  $6.00 

  TÀ ÁC GIA TỘC (ATV) - 5 Đĩa  $8.00 

  TIẾNG CHUÔNG TÌNH YÊU (HK)  -  6 Đĩa  $9.00 

  THẦN THÁM CAO LUÂN BỐ (TVB)  -  6 Đĩa  -  $9.00 

  TỘI PHẠM CUỒNG SÁT (U-Media)  -  5 Đĩa  -  $8.00 

  TRUYỀN THUYẾT SONG BÍCH (TQ - VNLT)  -  6 Đĩa  -  $7.50 

  TAY SÚNG TRUY KÍCH (TVB)  -  6 Đĩa  -  $9.00 

  TÌNH YÊU VÀ ĐỊNH MỆNH (Thailan - VNLT)  -  12 Đĩa  -  $15.00   

  THÔNG ĐIỆP TÌNH YÊU (TVB)  -  5 Đĩa  -  $8.00 

  TƠ HỒNG TÌNH YÊU (Thailan)  -  7 Đĩa  -  $11.00 

  THIÊN SỨ HAY ÁC QUỶ (TVB)  -  8 Đĩa  -  $12.00 

  TÌNH YÊU QUANH TA (Taiwan - VNLT)  -  7 Đĩa  -  $8.75 

  TÌNH YÊU VÀ ĐỊNH MỆNH 4 (ThaiLan - VNLT)  -  12 Đĩa  -  $15.00 

  TÌNH YÊU VÀ ĐỊNH MỆNH 6 (ThaiLan - VNLT)  -  9 Đĩa  -  $11.25 

  TÌNH BẤT PHÂN LY (ThaiLan - VNLT)  -  9 Đĩa  -  $11.25

  THIÊN KIM TRỞ VỀ (TQ - VNLT)  -  12 Đĩa  -  $15.00

  TÌNH YÊU VÀ ĐỊNH MỆNH 7 (ThaiLan - VNLT)  -  11 Đĩa  -  $13.75

  THỬ THÁCH NGHIỆT NGÃ (TQ - VNLT)  -  7 Đĩa  -  $8.75

  TÌNH YÊU VÀ ĐỊNH MỆNH 8 (Thailan - VNLT)  -  9 Đĩa  -  $11.25

  TÌNH YÊU VÀ ĐỊNH MỆNH 9/End (Thailan - VNLT)  -  10 Đĩa  -  $12.50

  TÌNH LY BIỆT (TQ - VNLT)  -  11 Đĩa  -  $13.75

  TRỌN ĐỜI TRỌN KIẾP (Philippines - VNLT)  -  23 Đĩa  -  $28.75

  TÌNH NGANG TRÁI (Thailan - VNLT)  -  7 Đĩa  -  $8.75

  TÌNH NHIỀU THẾ KỶ (TQ)  -  6 Đĩa  -  $9.00

  TUỔI THANH XUÂN (TQ - VNLT)  -  8 Đĩa  -  $10.00

  TÌNH YÊU VÀ THÙ HẬN (TQ - VNLT)  -  11 Đĩa  -  $13.75

  TUỔI THANH XUÂN BĂNG VÀ LỬA (TQ - VNLT)  -  11 Đĩa  -  $13.75

  TẠP CHÍ THỜI TRANG (TVB)  -  5 Đĩa  -  $8.00

  THỢ SĂN TIỀN THƯỞNG (TQ - VNLT)  -  8 Đĩa  -  $10.00

  TRÁI TIM TỘI LỖI (Thailand - VNLT)  -  7 Đĩa  -  $8.75

  TỬ THẦN NGỌT NGÀO (Thailand - VNLT)  -  10 Đĩa  -  $12.50

  THIÊN ĐƯỜNG TỘI LỖI (Thailand - VNLT)  -  8 Đĩa  -  $10.00

  THẦN KHỈ HANUMAN Phần 1 (Ấn Độ - VNLT)  -  9 Đĩa  -  11.25

  THẦN KHỈ HANUMAN Phần 2 (Ấn Độ - VNLT)  -  9 Đĩa  -  11.25

  THẦN KHỈ HANUMAN Phần 3 End (Ấn Độ - VNLT)  -  9 Đĩa  -  11.25

  THÍCH THANH HẢI NƯƠNG (TQ - VNLT)  -  10 Đĩa  -  $12.50

  THIÊN ĐƯỜNG TÌNH YÊU (Philippines - VNLT)  -  6 Đĩa  -  $7.50

  TRỌNG ÁN TRUYỀN KỲ (TVB)  -  5 Đĩa  -  $8.00

  THỦ ĐOẠN TÌNH TRƯỜNG (Thailand - VNLT)  -  9 Đĩa  -  $11.25

  THỪA THẮNG XÔNG LÊN (TVB - USLT)  -  7 Đĩa  -  $11.00

  TÌNH MẸ BAO LA (TVB - USLT)  -  5 Đĩa  -  $8.00

  THỜI ĐẠI TỰ DO CỦA TÔI (TQ - VNLT)  -  13 Đĩa  -  $16.25

  TỨ TÌNH SƠN CƯỚC (Thailand - VNLT)  -  19 Đĩa  -  $23.75

 

 

  VUA BỊP (TVB) 6 Đĩa  $9.00

  VỤ ÁN HÌNH SỰ 2 (TVB) - 9 Đĩa  $14.00   VỌNG PHU ẢI (TAIWAN) 6 Đĩa  $9.00
  VỤ ÁN HÌNH SỰ 3 (TVB) 10 Đĩa  $15.00   VUA THỜI NAY (TVB) 5 Đĩa  $8.00
  VỤ ÁN HÌNH SỰ 4 (TVB) 10 Đĩa  $15.00   VÒNG LỬA HỜN CHÁY (TVB)7 Đĩa  $11.00
  VẠN NẺO ĐƯỜNG TÌNH (TVB)7 Đĩa  $11.00   VỆ SĨ (TVB) 5 Đĩa  $8.00
  VỤ ÁN TRUYỀN KỲ (TVB) - 5 Đĩa  $8.00   VƯỢT RÀO HÔN NHÂN (TVB) - 5 Đĩa  $8.00
  VÒNG LỬA HOA HỒNG (TVB) - 10 Đĩa  $15.00 

  VÙNG TRỜI BAO LA (TVB) - 10 Đĩa  $15.00 

  VŨ NỮ KIM ĐẠI BANG (TAISENG) - 9 Đĩa  $14.00 

  VỤ ÁN BÍ ẨN (TVB) - 6 Đĩa  $9.00 

  VÒNG DÂY CÁM DỖ (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  VĂN PHÒNG BÁC SĨ (TVB) - 10 Đĩa  $15.00 

  VUA BỊP HÀO MÔN (ATV) - 7 Đĩa  $11.00 

  VẬN MỆNH (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  VẬN MỆNH MÊ CUNG (TVB) - 4 Đĩa  $6.00 

  VẠN GIA ĐĂNG HỎA 1 (ATV)  -  10 Đĩa  $15.00 

  VẠN GIA ĐĂNG HỎA 2 (ATV)  -  10 Đĩa  $15.00 

  VÙNG TRỜI BAO LA 2 (TVB)  -  11 Đĩa  -  $17.00 

  VŨ ĐIỆU XANH (JAPAN - VNLT)  -  3 Đĩa  -  $5.00

  VỢ MƯỢN (Philippines - VNLT)  -  11 Đĩa  -  $13.75

  VÌ TA THUỘC VỀ NHAU (Thailand - VNLT)  -  8 Đĩa  -  $10.00

  VỢ CỦA CHỒNG TÔI (Philippines - VNLT)  -  15 Đĩa  -  $18.75

  VÁN BÀI ĐỊNH MỆNH (TVB - VNLT)  -  9 Đĩa  -  $11.75 

                                                              X

  XÓM VẮNG (TAIWAN) 11 Đĩa  $17.00

  VỆ TƯ LÝ TRUYỀN KỲ (TVB) - 8 Đĩa  $12.00 

  VUA BỊP ÂN THÙ (ATV) - 6 Đĩa  $9.00 

  VỀ VỚI NHÂN GIAN (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  VÕ LÂM HUYNH ĐỆ (TAIWAN) - 8 Đĩa  $12.00 

  VÁN BÀI GIA NGHIỆP (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  VUA BỊP 2 - ĐẠI BỊP TRANH HÙNG (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  VUA BỊP HONGKONG (TVB) - 7 Đĩa  $11.00 

  VÕ THUẬT THẾ GIA (ATV) - 10 Đĩa  $15.00 

  VẠN PHƯỚC LẦU (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  VŨ ĐIỆU HOANG DÃ (Philipines - VNLT)  -  18 Đĩa  -  $22.50 

  VÀNG 10 (Thailand - VNLT)  -  7 Đĩa  -  $8.75

  VÒNG VÂY ÁI TÌNH (TQ - VNLT)  -  7 Đĩa  -  $8.75 

  VẬN MAY BẤT NGỜ (Thailan - VNLT)  -  7 Đĩa  -  $8.75

  VÌ ĐÓ LÀ EM (Philippines - VNLT)  -  13 Đĩa  -  $16.25

  VƯƠN TỚI VÌ SAO (Thailand - VNLT)  -  7 Đĩa  -  $8.75

  VẪN CỨ THÍCH EM (TQ - VNLT)  -  11 Đĩa  -  $13.75

 

 

  XINH ĐẸP TUỔI MỘNG (TVB) 6 Đĩa  $9.00

  XÁC ƯỚP HỒI PHỤC (TVB) 5 Đĩa  $8.00   XE BUS SỐ 8 (ATV) - 7 Đĩa  $11.00
  XA MÃI THIÊN ĐƯỜNG (TAISENG) - 5 Đĩa  $8.00

  XÀ NỮ BÁO THÙ (Ấn Độ - VNLT)  -  18 Đĩa  -  $22.50

  XIN CÒN MÃI YÊU EM (Thailand - VNLT)  -  5 Đĩa  -  $6.25

  XÁC SUẤT HÔN NHÂN (TQ - VNLT)  -  8 Đĩa  -  $10.00

                                                          U

  UYỂN QUÂN   (TAIWAN) 5 Đĩa  $8.00

 

  ƯỚC MƠ VÀ HIỆN THỰC (TVB)5 Đĩa  $8.00

  UYÊN ƯƠNG HỒ ĐIỆP MỘNG 1 (TTV) - 5 Đĩa  $8.00   ƯỚC MỘNG TÌNH XUÂN (ATV) - 10 Đĩa  $15.00 
  UYÊN ƯƠNG HỒ ĐIỆP MỘNG 2 (TTV) - 5 Đĩa  $8.00   ƯỚC MƠ XA VỜI (TVB) - 8 Đĩa  $12.00
  UYÊN ƯƠNG HỒ ĐIỆP MỘNG 3 (TTV) - 4 Đĩa  $6.00  
                                                                            Y  
  YÊN CHỈ TUYẾT (TAIWAN) 6 Đĩa  $9.00   Y THUẬT NHÂN TÂM (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 
  YÊU DÙM CÔ CHỦ (Thailand - VNLT)  -  7 Đĩa  -  $8.75

  YÊU THƯƠNG QUAY VỀ (TQ - VNLT)  -  8 Đĩa  -  $10.00

  YÊU DẠI KHỜ (TQ - VNLT)  -  6 Đĩa  -  $7.50

  YÊU GIỮA MÙA XUÂN (TQ - VNLT)  -  16 Đĩa  -  $20.00

  YÊU HẬN TÌNH THÙ (TQ - VNLT)  -  10 Đĩa  -  $12.50    YÊU VÀ HẬN (Thailand - VNLT)  -  7 Đĩa  -  $8.75
  YÊU CON GÁI CỦA KẺ THÙ (TQ - VNLT)  -  10 Đĩa  -  $12.50   YÊU CHỒNG CÔ CHỦ (Thailand - VNLT)  -  8 Đĩa  -  $10.00
  YÊU THẦM QUA MẠNG (Thái Lan - VNLT)  -  10 Đĩa  -  $12.50