phimbo365

HOME

PHIM XÃ HỘI

PHIM HÀN QUỐC

PHIM VIỆT NAM

PHIM BLU RAY

 

PHIM KIẾM HIỆP

 
                                                              A  
  ẢO ẢNH THẦN TRÂM (CTV) 8 Đĩa  $12.00                                           ANH HÙNG ĐAO THỦ (TVB) 5 Đĩa  $8.00
  ANH HÙNG TRUYỀN THUYẾT (TVB) 5 Đĩa  $8.00   ANH HÙNG XẠ ĐIÊU 94 (TVB) 8 Đĩa  $12.00
  ANH HÙNG XẠ ĐIÊU 82 (TVB) 15 Đĩa  $23.00   ÂN TÌNH BÍCH HUYẾT KIẾM (ATV) – 6 Đĩa  $9.00
  ANH HÙNG QUẢNG ĐÔNG THẬP HỔ (ATV) – 8 Đĩa  $12.00   ÂN TÌNH HỒ LY (TVB) - 6 Đĩa  $9.00
  ANH HÙNG CẨM Y VỆ (ATV) - 8 Đĩa  $12.00   ẨM MÃ GIANG HỒ (TVB) - 4 Đĩa  $6.00
  ANH HÙNG TRƯỜNG BẠCH SƠN (AVE) - 8 Đĩa  $12.00 

  ÂM DƯƠNG THẦN TƯỚNG (ATV) - 10 Đĩa  $15.00

  ANH HÙNG CÁI THẾ PHƯƠNG THẾ NGỌC (HK,TQ)  -  9 Đĩa  -  $14.00

 

                                                               B

  BỨC MÀN BÍ MẬT 1 (TVB) – 5 Đĩa  $8.00

  ANH HÙNG NẶNG VAI (TVB) - 6 Đĩa  $9.00 

  ANH HÙNG TRỊNH GIẢO KIM (TQ - VNLT)  -  11 Đĩa  -  $13.75 

  ANH HÙNG PHONG THẦN 1 (TQ - VNLT)  -  13 Đĩa  -  $16.25

  ANH HÙNG PHONG THẦN 2 (TQ - VNLT)  -  18 Đĩa  -  $22.50

 

  BAO ĐẠI NHÂN 1 (TVB) – 7 Đĩa  $11.00

  BỨC MÀN BÍ MẬT 2 (TVB) 5 Đĩa  $8.00   BAO ĐẠI NHÂN 2 (TVB) 8 Đĩa  $12.00
  BAO CÔNG XUẤT TUẦN (ATV) – 10 Đĩa  $15.00   BIÊN THÀNH LÃNG TỬ (TVB) – 5 Đĩa  $8.00
  BINH QUYỀN (TVB) 5 Đĩa  $8.00   BẢNG PHONG THẦN (TVB) – 8 Đĩa  $12.00
  BẠCH PHÁT MA NỮ (TVB) – 5 Đĩa  $8.00     BÍCH HUYẾT KIẾM (TVB) – 5 Đĩa  $8.00
  BẢO TIÊU NGƯỜI TÌNH HIỆP KHÁCH (TVB) – 5 Đĩa  $8.00   BÁT KỲ TRANH BÁ (CTV) – 9 Đĩa  $14.00
  BẢO TIÊU KIỀU NỮ TUYỆT TRẦN (TVB) 5 Đĩa  $8.00   BIÊN THÀNH TIỂU TỬ (CTV) – 6 Đĩa  $9.00
  BẢO TIÊU VÕ LÂM BẢO NGỌC (TVB) – 8 Đĩa  $12.00   BÍCH HUYẾT THANH THIÊN DƯƠNG GIA TƯỚNG (ATV) – 6 Đĩa  $9.00
  BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ (TAIWAN) – 8 Đĩa  $12.00   BÁT TIÊN (TVB) – 7 Đĩa  $11.00
  BAO THANH THIÊN 2008 (TAIWAN) – 9 Đĩa  $14.00   BÁT ĐẠI HÀO HIỆP (TAIWAN) – 10 Đĩa  $15.00
  BÔN NGUYỆT (ATV) - 8 Đĩa  $12.00   BẢO LIÊN ĐĂNG (TAISENG) - 9 Đĩa  $14.00
  BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ 2010 (TAISENG) - 10 Đĩa  $15.00 

  BẠCH XÀ HẬU TRUYỆN (AVE) - 5 Đĩa  $8.00 

  BẠCH XÀ CHÍNH TRUYỆN (TAISENG) - 8 Đĩa  $12.00 

  BÁT TIÊN MỪNG XUÂN (ATV) - 5 Đĩa  $8.00 

  BẠCH NGÂN CỐC (AVE)  -  12 Đĩa  -  $18.00 

  BỘ BỘ KINH TÂM (TQ - VNLT)  -  10 Đĩa  -  $12.50

  BỐ ĐẠI HÒA THƯỢNG TÂN TRUYỀN (TQ - VNLT)  -  19 Đĩa  -  $23.75

                                                               C

  CỬU VƯƠNG ĐOẠT NGÔI 1 (ATV) – 3 Đĩa  $5.00

  BẠCH MI ĐẠI HIỆP (TVB) - 7 Đĩa  $11.00 

  BÚT KIẾM SONG TUYỆT (AVE) - 7 Đĩa  $11.00 

  BAO ĐẠI NHÂN VÀ THẤT HIỆP NGŨ NGHĨA (TAISENG) - 10 Đĩa  $15.00 

  BÌNH TUNG HIỆP ẢNH (AVE) - 8 Đĩa  $12.00 

  BÍ MẬT VƯƠNG TRIỀU (AVE)  -  8 Đĩa  -  $12.00 

  BAO CÔNG KỲ ÁN TRỌN BỘ (TAIWAN)  -  44 Đĩa  -  $80.00

 

 

  CÔNG CHÚA NGHĨA HIỆP (CTV) – 7 Đĩa  $11.00

  CỬU VƯƠNG ĐOẠT NGÔI 2 (ATV) 3 Đĩa  $5.00   CÀN LONG DU GIANG NAM (TTV) – 6 Đĩa  $9.00
  CÔ GÁI ĐỒ LONG 2000 (TVB) 7 Đĩa  $11.00   CUNG THÂN VƯƠNG (TVB) 8 Đĩa  $12.00
  CÔ GÁI ĐỒ LONG 83 (TVB) 10 Đĩa  $15.00   CỬU ÂM CHÂN KINH (TVB) – 5 Đĩa  $8.00
  CÀN LONG YẾN TIỆC (TVB) – 10 Đĩa  $15.00   CHUYỆN PHONG THẦN (ATV) - 3 Đĩa  $5.00
  CHÂN MỆNH THIÊN TỬ (TVB) 5 Đĩa  $8.00   CHIÊU QUÂN CỐNG HỒ (ATV) 5 Đĩa  $8.00
  CỬU ƯU TRUY HỒN KIẾM (TVB) – 4 Đĩa  $6.00   CANH TÝ PHONG VÂN (TVB) – 11 Đĩa  $17.00
  CÔ TÌNH KIẾM (TVB) – 4 Đĩa  $6.00   CÀN LONG ĐẠI ĐẾ (TVB) – 5 Đĩa  $8.00  
  CẦM KIẾM ÂN THÙ (ATV) - 8 Đĩa  $12.00   CÁI THẾ HÀO HIỆP (TVB) - 8 Đĩa  $12.00
  CHỒN 9 ĐUÔI & TIÊN HẠC (TAIWAN) - 6 Đĩa  $9.00 

  CUỒNG LONG (TVB) - 6 Đĩa  $9.00 

  CÔNG SỨ HOÀNG GIA (TAISENG) - 5 Đĩa  $8.00 

  CÁT TINH BÃO HỶ (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  CHUNG VÔ DIỆM (TVB) - 4 Đĩa  $6.00 

  CÔ ĐỘC KIẾM KHÁCH (ASIA) - 7 Đĩa  $11.00 

  CÀN LONG NGOẠI TRUYỆN 1 (TTV) - 9 Đĩa  $14.00 

  CÀN LONG NGOẠI TRUYỆN 2 (TTV) - 4 Đĩa  $6.00 

  CÀN LONG NGOẠI TRUYỆN 3 (TTV) - 5 Đĩa  $8.00 

  CÔ ĐỘC THẦN KIẾM (ATV) - 6 Đĩa  $9.00 

  CÔ KIẾM ÂN CỪU LỤC (TVB)  -  10 Đĩa  $15.00 

  CUNG TỎA CHÂU LIÊM (TQ - VNLT)  -  10 Đĩa  -  $12.50 

  CỬU TUẾ HUYỆN THÁI GIA (TQ - VNLT)  -  9 Đĩa  -  $11.25

  CHUYỆN TÌNH LONG NỮ (TVB)  -  5 Đĩa  -  $8.00

  CÔ GÁI ĐẾN TỪ ĐẠI MẠC (TQ - USLT)  -  9 Đĩa  -  $11.25

 

                                                            D, Đ

  ĐẠI THANH HẬU CUNG (ATV) – 8 Đĩa  $12.00

  CHUYỂN THẾ KINH TÌNH (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  CUNG TÂM KẾ (TVB) - 8 Đĩa  $12.00 

  CÁT CÁT MUỐN LẤY CHỒNG (TAIWAN) - 8 Đĩa  $12.00 

  CÔNG CHÚA GIÁ LÂM (TVB) - 8 Đĩa  $12.00 

  CÂU CHUYỆN VÕ LÂM (ATV) - 7 Đĩa  $11.00 

  CHUNG QUÌ BẮT MA (TVB) - 7 Đĩa  $11.00 

  CỔ MỘ KINH LÔI (AVE) - 5 Đĩa  $8.00 

  CHIẾN QUỐC HỒNG NHAN (AVE) - 11 Đĩa  $17.00 

  CHÁNH TÀ QUYẾT CHIẾN (AVE) - 8 Đĩa  $12.00 

  CHÂN MẠNG THIÊN SƯ (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  CẨM Y VỆ (EastMedia)  -  8 Đĩa  $12.00 

  CAO THỦ GIẢ DANH (TQ - VNLT)  -  8 Đĩa  -  $10.00 

  CỔ KIẾM KỲ ĐÀM (TQ - VNLT)  -  12 Đĩa  -  $15.00

  CHẠY TRỐN TÌNH YÊU (TQ - VNLT)  -  7 Đĩa  -  $8.75 

  CHÂN MỆNH THIÊN TỬ (TQ - VNLT)  -  14 Đĩa  -  $17.50

 

 

  ĐÔNG CUNG QUÝ PHI (TVB) – 6 Đĩa  $9.00

  ĐỘC THỦ ĐAO KHÁCH (TVB) – 6 Đĩa  $9.00   ĐẠO ĐƯỜNG SONG LONG (TVB) – 9 Đĩa  $14.00
  ĐẠI TÚY HIỆP (CTV) – 10 Đĩa  $15.00   ĐẠT MA (CTV) – 10 Đĩa  $15.00
  ĐƯỜNG VÀO VÔ TẬN (TVB) – 6 Đĩa  $9.00   ĐỘN GIÁP KỲ BINH (TVB) – 5 Đĩa  $8.00
  DƯƠNG QUÝ PHI (TVB)  - 4 Đĩa  $6.00   DƯƠNG GIA TUỚNG (TVB) – 3 Đĩa  $5.00
  ĐỊCH THANH TAM ĐOẠT NGŨ LINH KỲ (ATV) – 6 Đĩa  $9.00   ĐỊCH THANH (TVB) – 5 Đĩa  $8.00
  ĐAO CA HIỆP KHÁCH ĐAO (ATV) – 4 Đĩa  $6.00   DƯƠNG MÔN HỔ TƯỚNG (ATV) – 8 Đĩa  $12.00             
  ĐAO CA ĐA TÌNH ĐAO (ATV) – 3 Đĩa  $5.00   DƯƠNG MÔN NỮ TƯỚNG (ATV) – 10 Đĩa  $15.00
  ĐAO CA HỒI CHUYỂN ĐAO (ATV) – 4 Đĩa  $6.00   ĐẠI ĐƯỜNG PHÙ DUNG (TAIWAN) – 6 Đĩa  $9.00
  ĐÔNG CHÂU LIỆT QUỐC XUÂN THU (CTS) – 8 Đĩa  $12.00   ĐẠI HÁN NỮ ANH HÙNG (GTV) – 7 Đĩa  $11.00
  ĐÔNG CHÂU LIỆT QUỐC CHIẾN QUỐC (CTS) – 8 Đĩa  $12.00   ĐẠI THÍCH KHÁCH (TVB) – 8 Đĩa  $12.00
  ĐẠI TƯỚNG TRỊNH THÀNH CÔNG (TVB) – 6 Đĩa  $9.00   ĐẠI MINH QUẦN ANH (TVB) – 5 Đĩa  $8.00
  DIỆU THỦ PHONG LƯU (TAIWAN) – 10 Đĩa  $15.00   ĐẠI NỘI QUẦN ANH (TVB) – 14 Đĩa  $21.00
  ĐẠI TẦN ĐẾ QUỐC (CTV) – 10 Đĩa  $15.00   ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI (ATV) – 9 Đĩa  $14.00
  ĐÔNG DU KÝ (ATV) – 7 Đĩa  $11.00   ĐẠI MINH TRIỀU ĐẠI 1566 (TAIWAN) – 9 Đĩa  $14.00
  DUYÊN KIẾP LAI SINH (TTV) – 9 Đĩa  $14.00   ĐƯỜNG GƯƠM ĐỊNH MỆNH (TVB) – 10 Đĩa  $15.00
  ĐIÊU THUYỀN 1987 (ATV) - 5 Đĩa  $8.00   ĐẠI NHÂN VẬT (CTV) - 8 Đĩa  $12.00 
  DIỆU THỦ THẦN BỘ TIỂU GIAI NHÂN (TAIWAN) - 7 Đĩa  $11.00 

  ĐIỆP CỐC QUẦN ANH (ATV) - 8 Đĩa  $12.00 

  ĐẠI TƯỚNG TRỊNH THÀNH CÔNG (TAIWAN) - 6 Đĩa  $9.00 

  ĐÓA HOA VÔ THƯỜNG (TAISENG) - 8 Đĩa  $12.00 

  DIÊM VƯƠNG TRUYỀN KỲ (AVE) - 6 Đĩa  $9.00 

  ĐOẠN THÙ CỐC (TVB) - 8 Đĩa  $12.00 

  ĐÔNG CUNG TÂY CUNG (TVB) - 6 Đĩa  $9.00 

  DỊ THẾ KINH TÌNH (ATV) - 5 Đĩa  $8.00 

  ĐẠI THÁI GIÁM (TVB)  -  8 Đĩa  $12.00 

  ĐIÊU MÃNG CÔNG CHÚA TIÊU DIÊU VƯƠNG (AVE)  -  8 Đĩa  -  $12.00 

  ĐỚI ĐAO NỮ BỘ KHOÁI (TQ - VNLT)  -  9 Đĩa  -  $11.25 

  DƯƠNG QUÝ PHI BÍ SỬ (TQ - VNLT)  -  13 Đĩa  -  $16.25 

  ĐẠI NỮ HOÀNG VÕ TẮC THIÊN (TQ - VNLT)  -  21 Đĩa  -  $26.25

  ĐAO PHỦ (TVB)  -  7 Đĩa  -  $11.00 

                                                               G

  GIANG HỒ KỲ ÁN 1 (TVB) – 5 Đĩa  $8.00

  ĐẠI ĐỊA PHI ƯNG (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  ĐỘC BÁ VÕ LÂM (ATV) - 10 Đĩa  $15.00 

  DƯƠNG CHÂU QUÁI KHÁCH (TAIWAN) - 7 Đĩa  $11.00 

  ĐOẠN TRƯỜNG KIẾM KHÁCH (ATV) - 6 Đĩa  $9.00 

  DI CHIẾU CÔNG TRIỀU (TVB) - 8 Đĩa  $12.00 

  DI SƠN ĐẢO HẢI PHÀN LÊ HOA (AVE) - 10 Đĩa  $15.00 

  ĐẠI CHIẾN CỔ KIM (TAISENG) - 10 Đĩa  $15.00 

  ĐẠI ĐẾ TẦN THỦY HOÀNG (AVE) - 8 Đĩa  $12.00 

  ĐẾ CẨM (TQ - VNLT)  -  11 Đĩa  -  $13.75 

  DIỆP VẤN (TVB)  -  12 Đĩa  -  $18.00 

  ĐẠI ĐƯỜNG NỮ TUẦN ÁN (TQ - VNLT)  -  9 Đĩa  -  $11.25 

  ĐƯỜNG CUNG YẾN MỸ NHÂN THIÊN HẠ (TQ - VNLT)  -  10 Đĩa  -  $12.50

  DƯỚI LỚP MÀN CHE (TVB)  -  5 Đĩa  -  $8.00

 

 

  GIANG HỒ DU KIẾM (TVB) – 10 Đĩa  $15.00

  GIANG HỒ KỲ ÁN 2 (TVB) – 5 Đĩa  $8.00   GIA CÁT LUỢNG (TVB) – 9 Đĩa  $14.00
  GIANG HỒ NGẠO KIẾM (CTV) – 9 Đĩa  $14.00   GIANG HỒ LÃNG TỬ (TVB) – 5 Đĩa  $8.00
  GIANG HỒ KỲ HIỆP 1 (ATV) – 5 Đĩa  $8.00   GIAN NHÂN THẤT THẾ (TVB) – 5 Đĩa  $8.00
  GIANG HỒ KỲ HIỆP 2 (ATV) – 8 Đĩa  $12.00   GIANG NAM PHONG VÂN (CTS)  - 11 Đĩa  $17.00
  GỐI THẦN KỲ ÁN (TVB) - 5 Đĩa  $8.00   GỐI THẦN KỲ ÁN 2 (TVB) - 5 Đĩa  $8.00
  GIANG SƠN VÀ MỸ NHÂN (TVB) - 12 Đĩa  $18.00 

  GIANG HỒ KỲ HOA (TVB)  -  8 Đĩa  $12.00 

  GIẤC MỘNG ĐƯỜNG TRIỀU (TQ - VNLT)  -  8 Đĩa  -  $10.00 

                                                                                        H

  HÁN SỞ TRANH HÙNG (TVB) – 8 Đĩa  $12.00

  GIÔNG TỐ TỬ CẤM THÀNH (TVB) - 7 Đĩa  $11.00 

  GIANG SƠN VI TRỌNG (AVE)  -  8 Đĩa  -  $12.00 

 

 

  HẬN TÌNH PHAN KIM LIÊN (TVB) – 5 Đĩa  $8.00

  HIỆP CỐT ĐAN TÂM (TTV) – 9 Đĩa  $14.00   HUYẾT CHIẾN TÌNH THÙ (TVB) – 9 Đĩa  $14.00
  HOÀNG HÀ ĐẠI PHONG VÂN (TVB) – 16 Đĩa  $24.00   HIỆP KHÁCH HÒA THƯỢNG (TAISENG) – 8 Đĩa  $12.00
  HOÀN CHÂU CÁT CÁT  1 (ATV) – 6 Đĩa  $9.00   HÒA THƯỢNG XÔI THỊT (TVB) – 8 Đĩa  $12.00
  HOÀN CHÂU CÁT CÁT  2 (ATV) – 12 Đĩa  $18.00   HÁN SỞ BÁ VƯƠNG (TVB) – 8 Đĩa  $12.00
  HOÀN  CHÂU CÁT CÁT 3 (ATV) – 10 Đĩa  $15.00   HÁN SỞ SONG TRANH (CTV) – 12 Đĩa  $18.00
  HOA MỘC LAN (TVB) – 5 Đĩa  $8.00   HỒNG HÀI NHI (ATV) – 6 Đĩa  $9.00
  HUYỀN THOẠI KIẾP YÊU TINH (CTV) – 9 Đĩa  $14.00   HIỆP KHÁCH GIANG HỒ (TVB) – 5 Đĩa  $8.00
  HỒNG ÂN THÁI CỰC QUYỀN (TVB) – 6 Đĩa  $9.00   HOẮC NGUYÊN GIÁP (CTV) – 8 Đĩa  $12.00
  HIỆP NỮ TRUYỀN KỲ (TVB) – 5 Đĩa  $8.00   HÁN VŨ ĐẠI ĐẾ (CTS) – 10 Đĩa  $15.00
  HỘ HOA KỲ DUYÊN (TAIWAN) – 6 Đĩa  $9.00   HỒ HẢI SONG HIỆP (ATV) – 15 Đĩa  $23.00
  HỒNG LÂU MỘNG (TAIWAN) – 15 Đĩa  $23.00   HỎA SOÁI (CTV) – 8 Đĩa  $12.00
  HOÀNG ĐẠI TIÊN (TVB) – 4 Đĩa  $6.00   HÙNG BÁ THIÊN HẠ (ATV) - 9 Đĩa  $14.00
  HỒNG HY QUAN (ATV) - 7 Đĩa  $11.00 

  HIẾU TRANG BÍ SỬ (ATV) - 10 Đĩa  $15.00

  HÙNG BÁ THIÊN HẠ 2 (ATV) - 10 Đĩa  $15.00   

  HUYỀN THOẠI BẠCH XÀ (TAISENG) - 8 Đĩa  $12.00

  HOÀNG GIA TRÙ TƯỚNG (ATV) - 10 Đĩa  $15.00

  HOÀNG PHI HÙNG TÁI XUẤT GIANG HỒ (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  HỘI QUẦN ANH NHÀ ĐƯỜNG (TVB) - 6 Đĩa  $9.00 

  HÍ HỈ DU LONG 1 (Sóng Gió Chỉ Cấm Thành) (TVB) - 5 Đĩa  $8.00   

  HÍ HỈ DU LONG 2 (Giả Phượng Hư Hoàng) (TVB) - 3 Đĩa  $5.00   

  HÍ HỈ DU LONG 3 (Loạn Thế Tình Thù) (TVB) - 4 Đĩa  $6.00

  HOÀNG HẬU BÁNH NƯỚNG (ATV) - 6 Đĩa  $9.00 

  HIỆP KHÁCH HÀNH (TAISENG) - 10 Đĩa  $15.00 

  HƯƠNG SOÁI TRUYỀN KỲ (AVE) - 13 Đĩa  $20.00 

  HẬU CUNG ÁC ĐẤU (TVB) - 8 Đĩa  $12.00 

  HIỆP ĐẠO THẬP NHẤT LANG (AVE)  -  10 Đĩa  $15.00 

  HOA MỘC LAN TRUYỀN KỲ (TQ - VNLT)  -  12 Đĩa  -  $15.00

  HOÀNG HẬU VỆ TƯ PHỦ (TQ - VNLT)  -  10 Đĩa  -  $12.50 

  HOA THIÊN CỐT (TQ - VNLT)  -  12 Đĩa  -  $15.00

  HOÀNG ĐẾ ĂN MÀY (TQ - VNLT)  -  20 Đĩa  -  $25.00

                                                               K

  KIẾM TIÊN KỲ HIỆP (CTV) – 7 Đĩa  $11.00

  HUNG THÀNH ÁN (TVB) - 4 Đĩa  $6.00 

  HIỆP NỮ U HỒN (TVB) - 8 Đĩa  $12.00 

  HIỆP ẢNH TIÊN TÔNG (ATV) - 8 Đĩa  $12.00 

  HOÀNG PHI HÙNG VÀ MỸ NHÂN (TAISENG) - 8 Đĩa  $12.00 

  HOÀNG PHI HÙNG (TAISENG) - 7 Đĩa  $11.00

  HỒNG HY QUAN (xưa) (TVB) - 5 Đĩa  $8.00

  HIỆP NỮ DU LONG (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  HIỆP ĐẠO NHỨT CHI MAI (AVE) - 5 Đĩa  $8.00 

  HÁN CUNG PHI YẾN (AVE) - 8 Đĩa  $12.00 

  HIỆP NỮ LÃ TỨ NƯƠNG (TVB) - 6 Đĩa  $9.00 

  HIÊN VIÊN KIẾM (TQ - VNLT)  -  9 Đĩa  -  $11.25 

  HÀN SƠN TIỀM LONG (TVB)  -  8 Đĩa  -  $12.00

  HOA TƯ DẪN (TQ - VNLT)  -  12 Đĩa  -  $15.00

  HỌA BÌ (TQ - VNLT)  -  9 Đĩa  -  $11.25

  HOAN HỶ HUYỆN LỆNH (TQ - VNLT)  -  15 Đĩa  -  $18.75

 

  KIẾM THANH TRUYỀN KỲ (CTV) – 9 Đĩa  $14.00

  KỲ MÔN QUỶ CỐC (TVB) – 5 Đĩa  $8.00   KỲ TÀI TRƯƠNG TAM PHONG (ATV) – 10 Đĩa  $15.00
  KIM ĐAO NGỌC ẤN (TVB) – 5 Đĩa  $8.00   KHAI PHONG THẤT HIỆP (ATV) 15 Phần – 30 Đĩa  $45.00
  KIM PHƯỢNG HOÀNG (TAIWAN) – 7 Đĩa  $11.00   KIẾM MA ĐỘC CÔ CẦU BẠI (TVB) -  5 Đĩa  $8.00
  KIM MAO SƯ VƯƠNG (TVB) – 5 Đĩa  $8.00   KIẾM TIÊN LÝ THÁI BẠCH (TVB) – 4 Đĩa  $6.00
  KIM XÀ KIẾM (TVB) – 5 Đĩa  $8.00   KIẾM THẦN (TVB) – 5 Đĩa  $8.00
  KIM NHA ĐẠI TRẠNG 1 (TVB) – 5 Đĩa  $8.00   KIM ĐỒNG NGỌC NỮ (TVB) – 5 Đĩa  $8.00
  KIM NHA ĐẠI TRẠNG 2 (TVB) - 5 Đĩa  $8.00   KIẾM NGẤN LỆ SẦU (TAISENG) - 9 Đĩa  $14.00
  KHÍ PHÁCH MÁ HỒNG (TVB) - 6 Đĩa  $9.00 

  KINH ĐÔ THẦN THÁM (TAIWAN) - 5 Đĩa  $8.00 

  KHANG HY HOÀNG ĐẾ (TAIWAN) - 10 Đĩa  $15.00 

  KIẾM XUẤT GIANG HỒ (AVE) - 8 Đĩa  $12.00 

  KỲ ẢO NHÂN GIAN THẾ (TVB) - 5 Đĩa  $8.00

  KHANG HY NỘI CUNG (TQ)  -  10 Đĩa  -  $15.00 

                                                               L

  LÔI ĐIỆN THẦN CÔNG 1 (ATV) -  5 Đĩa  $8.00

  KINH THÀNH ĐẠI TRẠNG SƯ (TAIWAN) - 6 Đĩa  $9.00 

  KIẾM TIÊN KỲ HIỆP 3 (TAISENG) - 9 Đĩa  $14.00 

  KINH HOA DUYÊN TRUYỀN KỲ (HK) - 10 Đĩa  $15.00 

  KIẾM THỦ VÕ LÂM (TAISENG) - 9 Đĩa  $14.00 

  KIẾM KHÁCH VƯỢT THỜI GIAN (TQ - VNLT)  -  8 Đĩa  -  $10.00

 

 

  LẠC THẦN (TVB) – 7 Đĩa  $11.00

  LÔI ĐIỆN THẦN CÔNG 2 (ATV) -  5 Đĩa  $8.00   LƯƠNG DUYÊN PHÀN LÊ HUÊ (TVB) – 5 Đĩa  $8.00
  LÔI PHONG THÁP ANH HÙNG TRUYỀN (TVB) – 4 Đĩa  $6.00   LÂM XUNG (TVB) – 5 Đĩa  $8.00
  LIÊN THÀNH QUYẾT (xưa) (TVB) – 5 Đĩa  $8.00   LƯU TINH HỒ ĐIỆP KIẾM (TVB) – 10 Đĩa  $15.00
  LIÊN THÀNH QUYẾT 2005 (CTS) – 8 Đĩa  $12.00   LÝ VỆ TỪ QUAN (CTV) – 12 Đĩa  $18.00
  LỤC CHỈ CẦM MA (xưa) (TVB) – 6 Đĩa  $9.00   LIÊU TRAI TÌNH HOA CÔ TỬ (CTV) – 8 Đĩa  $12.00
  LỤC CHỈ CẦM MA 2004 (ATV) – 8 Đĩa  $12.00   LÃNG TỬ  YẾN THANH (TAIWAN) – 8 Đĩa  $12.00
  LỤC ĐỈNH KÝ  (TVB) – 10 Đĩa  $15.00   LONG NỮ ANH HÙNG (CTV) – 10 Đĩa  $15.00
  LỤC TIỂU PHỤNG (ATV) - 5 Đĩa  $8.00    LƯƠNG SƠN BÁ & CHÚC ANH ĐÀI (ATV) - 6 Đĩa  $9.00
  LIÊU TRAI TỨ ĐẠI KỲ NỮ (TAISENG) - 10 Đĩa  $15.00 

  LÂM THẾ VINH (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  LỤC TIỂU PHỤNG 1986 (TVB) - 10 Đĩa  $15.00 

  LIÊU TRAI LỤC KÝ (TAISENG) - 15 Đĩa  $23.00 

  LƯU TINH HỒ ĐIỆP KIẾM 2010 (TAISENG) - 8 Đĩa  $12.00 

  LÒNG HIẾU ĐỘNG THIÊN (TVB) - 5 Đĩa  $8.00

  LONG MÔN KIẾM KHÁCH (TQ)  -  10 Đĩa  -  $15.00

  LƯU HẢI ĐẤU KIM THIÊN (TQ - VNLT)  -  13 Đĩa  -  $16.25 

                                                              M

  MÃ VĨNH TRINH (ATV) – 9 Đĩa  $14.00

  LINH SƠN THẦN TIỄN (TVB) - 10 Đĩa  $15.00 

  LONG ĐÀM HỔ HUYỆT (ATV) - 8 Đĩa  $12.00 

  LONG ĐÌNH TRANH BÁ (TVB) - 6 Đĩa  $9.00 

  LỮ KHÁCH CÔ ĐƠN (TVB) - 6 Đĩa  $9.00 

  LONG MÔN KHÁCH SẠN (ATV) - 11 Đĩa  $17.00 

  LỤC TIỂU PHỤNG VÀ HOA MÃN LÂU (HK,TQ - VNLT)  -  11 Đĩa  -  $13.75

  LIÊU TRAI TÂN TRUYỆN (TQ - VNLT)  -  10 Đĩa  -  $12.50

  LAN LĂNG VƯƠNG PHI (TQ - VNLT)  -  9 Đĩa  -  $11.25

 

  MÊ HIỆP (TAISENG) – 6 Đĩa  $9.00

  MA GIỚI (ATV) – 7 Đĩa  $11.00   MA VỰC ĐÀO NGUYÊN (TVB) – 5 Đĩa  $8.00
  MỸ NHÂN VÀ LOẠN TƯỚNG (CTV) – 7 Đĩa  $11.00   MAY MẮN NHƯ Ý (ATV) – 8 Đĩa  $12.00
  MIÊU THÚY HOA (TVB) – 4 Đĩa  $6.00   MỘC QUẾ ANH (ATV) – 15 Đĩa  $23.00
  MẠNH LỆ QUÂN (TVB) – 8 Đĩa  $12.00   MẠC ĐẠI HOÀNG TÔN (TVB) – 12 Đĩa  $18.00
  MA ĐẠO ĐẠI QUYẾT ĐẤU (ATV) – 10 Đĩa  $15.00   MẠC HẬU QUYỀN UY (TVB) - 5 Đĩa  $8.00
  MẠC ĐẠI SƯ GIA (TAIWAN) - 6 Đĩa  $9.00   MA ĐẠO HIỆP TÌNH (TVB) - 5 Đĩa  $8.00
  MÃN HÁN TIỆC (TAIWAN) - 8 Đĩa  $12.00 

  MẠT THẾ THIÊN SƯ (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  MỸ NHÂN VÔ LỆ (TQ - VNLT)  -  9 Đĩa  -  $11.25

  MỊ NGUYỆT TRUYỆN (TQ - VNLT)  -  17 Đĩa  -  $21.25 

                                                              N

  NAM QUYỀN BẮC CUỚC (TVB) – 5 Đĩa  $8.00

  MỸ NHÂN TÂM KẾ (TAISENG) -  10 Đĩa  $15.00 

  MỘC PHỦ PHONG VÂN (TQ - VNLT)  -  10 Đĩa  -  $12.50 

  MÃNH HỔ THIẾU LÂM (TQ - VNLT)  -  8 Đĩa  -  $10.00

   

 

  NỘ KIẾM CUỒNG SA (TVB) – 5 Đĩa  $8.00

  NGÓN TAY VÀNG (TAIWAN) – 4 Đĩa  $6.00    NGŨ ĐẠI CAO THỦ (ATV) – 9 Đĩa  $14.00
  NHƯ LAI THẦN CHUỞNG TÁI CHIẾN GIANG HỒ (TVB) - 4 Đĩa  $6.00   NỘ KIẾM TRẢM GIAN HÙNG (TVB) – 6 Đĩa  $9.00
  NỮ HIỆP NÁO THIÊN QUAN (ATV) – 8 Đĩa  $12.00   NGỐC VƯƠNG THÂU THIÊN HẠ (TVB) – 6 Đĩa  $9.00
  NHẤT ĐẠI TÔN SƯ HOẮC NGUYÊN GIÁP (TVB) - 5 Đĩa  $8.00   NGƯU LANG CHỨC NỮ (TVB) – 5 Đĩa  $8.00
  NAM ĐẾ BẮC CÁI (TVB) – 5 Đĩa  $8.00   NGUYỆT TRÒN THẦN ĐAO (TVB) – 5 Đĩa  $8.00
  NHẤT KIẾM CHẤN GIANG HỒ (TVB) – 6 Đĩa  $9.00    NGHỊCH THỦY HÀN (ATV) – 7 Đĩa  $11.00
  NHẬT NGUYỆT THẦN KIẾM 1 (TVB) - 5 Đĩa  $8.00

  NHẬT NGUYỆT THẦN KIẾM 2 (TVB) - 5 Đĩa  $8.00

  NGỤY THÀNH TRANH BÁ (ATV) – 6 Đĩa  $9.00

  NHIỆT HUYẾT NAM NHI (ATV) - 7 Đĩa  $11.00

  NHẤT ĐẠI HOÀNG HẬU (TVB) - 9 Đĩa  $14.00   NAM BẮC TỬU VƯƠNG (ATV) - 10 Đĩa  $15.00
  NHẤT KIẾM CHẤN THẦN CHÂU (TVB) - 8 Đĩa  $12.00   NHẬT NGUYỆT LĂNG KHÔNG (TAISENG) - 16 Đĩa  $24.00
  NHỮNG TRÁI TIM SI TÌNH (TVB) - 5 Đĩa  $8.00   NAM HIỆP TRIỂN CHIÊU (TVB) - 6 Đĩa  $9.00  
  NHẤT ĐẠI THIÊN KIỀU (TVB) - 8 Đĩa  $12.00 

  NAM BẮC ĐẠI TRẠNG SƯ (TAISENG) - 9 Đĩa  $14.00 

  NỮ QUYỀN BẢO CHI LÂM (TVB) - 8 Đĩa  $12.00 

  NHÂN QUỶ HỒ LY TINH (TVB) - 5 Đĩa  $8.00

  NGỌC ĐẾ TRUYỀN KỲ (CTV) - 5 Đĩa  $8.00 

  NAM THIẾU LÂM (AVE) - 12 Đĩa  $18.00  

  NỮ TƯỚNG HÀO KIỆT (ATV)  -  13 Đĩa  $20.00 

  NỮ TƯỚNG BẮC TỀ (TQ)  -  12 Đĩa  -  $18.00

  NGŨ THỬ NÁO ĐÔNG KINH (TQ - VNLT)  -  11 Đĩa  -  $13.75

  NHÂN GIAN HỮU ÁI (TQ - VNLT)  -  19 Đĩa  -  $23.75

                                                            O, P

  Ô LONG THIÊN TỬ (ATV) – 8 Đĩa  $12.00  

 

 

  PHỤNG HOÀNG XUẤT THẾ  (ATV) – 5 Đĩa  $8.00

  NHẤT DƯƠNG CHỈ (TVB) - 12 Đĩa  $18.00 

  NGẠO THẾ TUYỆT KIẾM (ATV) - 5 Đĩa  $8.00

  NỬA CÕI SƠN HÀ (TTV) - 12 Đĩa  $18.00

  NGƯỜI CHỒNG TUỔI NON (TVB) - 6 Đĩa  $9.00 

  NGỌC DIỆN PHI HỒ (TVB) - 6 Đĩa  $9.00 

  NGẠO KIẾM XUÂN THU (TVB) - 4 Đĩa  $6.00 

  NGỰ TIỀN TỨ BẢO (TAIWAN - VNLT)  -  10 Đĩa  -  $12.50 

  NGỰ Y CUỐi CÙNG (TVB)  -  5 Đĩa  -  $8.00

  NỮ THẦN Y (TQ - VNLT)  -  13 Đĩa  -  $16.25

  NAM QUYỀN LÝ THÁI PHẬT (TVB)  -  5 Đĩa  -  $8.00 

 

 

 

 

  PHẬT SƠN VỊNH XUÂN QUYỀN VƯƠNG (TVB) - 5 Đĩa  $8.00

  PHÚC VŨ KIẾM, PHIÊN VÂN ĐAO (TVB) – 10 Đĩa  $15.00   PHONG VÂN 2 (ATV) – 9 Đĩa  $14.00
  PHƯƠNG ĐỨC VÀ MIÊU THÚY HOA (ATV) – 8 Đĩa  $12.00   PHÙ HỒNG TUYẾT TRUYỀN KỲ (ATV) – 3 Đĩa  $5.00
  PHỤC HỔ KIM ĐAO (ATV) – 4 Đĩa  $6.00   PHI HÙNG PHỤC THÙ KÝ (ATV) – 7 Đĩa  $11.00
  PHONG THẦN HUYẾT CHIẾN (ATV) – 5 Đĩa  $8.00   PHỤNG NGHI ĐÌNH  (TVB) – 6 Đĩa  $9.00
  PHƯỚC TÌNH DU LONG (CTV) – 8 Đĩa  $12.00   PHI ĐAO PHỤC THÙ (CTV) – 11 Đĩa  $17.00
  PHƯỢNG HOÀNG THẦN NỮ (TVB) – 9 Đĩa  $14.00   PHONG THẦN BẢNG (TAISENG) – 8 Đĩa  $12.00
  PHỤNG TẠI GIANG HỒ (TAISENG) – 11 Đĩa  $17.00   PHƯƠNG THẾ NGỌC (TVB) – 8 Đĩa  $12.00
  PHONG TRẦN TAM HIỆP HỒNG PHẤT NỮ (TAISENG) - 8 Đĩa  $12.00     PHI THIÊN THẦN KÝ (CTV) - 8 Đĩa  $12.00
  PHỤC QUỐC PHỤ TÌNH (CTV) - 10 Đĩa  $15.00 

  PHỤNG CẦU HOÀNG (TAIWAN) - 8 Đĩa  $12.00 

  PHONG TRẦN HIỆP NỮ (ATV) - 10 Đĩa  $15.00

  PHÁP SƯ VÔ TÂM (TQ - VNLT)  -  5 Đĩa  -  $6.25 

                                                               Q

  QUÁI HIỆP CÂY MAI (TVB) – 5 Đĩa  $8.00

  PHONG THẦN BẢNG 2 (TAISENG) - 10 Đĩa  $15.00 

  PHƯƠNG THẾ NGỌC VÀ VUA CÀN LONG (TVB) - 6 Đĩa  $9.00 

  PHONG LƯU THIÊN CỔ (TTV)  -  8 Đĩa  -  $12.00

  PHƯỢNG MƯU HOÀNG KẾ (TQ - VNLT)  -  14 Đĩa  -  $17.50

 

  QUYẾT CHIẾN HIỆP SĨ MÙ (TVB) 7 Đĩa  $11.00

  QUAN THẾ ÂM (TVB) – 4 Đĩa  $6.00   QUAN CÔNG (CTS) – 11 Đĩa  $17.00 
  QUỶ BẢO (TVB) – 6 Đĩa  $9.00   QUÁN XẨM LÓC CÓC (TVB) – 9 Đĩa  $14.00
  QUYẾT CHIẾN HOÀNG THÀNH (TVB) – 5 Đĩa  $8.00   QUAN TRƯỜNG THAM Ô (TVB) – 6 Đĩa  $9.00
  QUẢNG ĐÔNG ANH HÙNG (CTV) - 7 Đĩa  $11.00   QUAN TRƯỜNG CHÁNH TƯỚNG (ASIA) - 11 Đĩa  $17.00
  QUYỀN VƯƠNG (TVB) - 6 Đĩa  $9.00 

  QUAN TRƯỜNG DANH THÁM (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  QUÁI HIỆP NHẤT CHI MAI (TQ - VNLT)  -  8 Đĩa  -  $10.00

                                                            R, S

  RỒNG NAM PHƯỢNG BẮC (TVB) – 5 Đĩa  $8.00

  QUAN TRƯỜNG SÓNG GIÓ (TVB) - 5 Đĩa  $8.00   

  QUAN TRƯỜNG HIỂM HÓC (TVB)  -  5 Đĩa  -  $8.00

 

 

  RƯỢU ĐẮNG TÌNH NỒNG (TVB) - 6 Đĩa  $9.00

   
  SE DUYÊN (TVB) – 5 Đĩa  $8.00   SONG HÙNG TRANH BÁ (TVB) – 11 Đĩa  $17.00
  SONG HÙNG KỲ HIỆP (TVB) – 5 Đĩa  $8.00   SỞ LƯU HƯƠNG (TVB) – 10 Đĩa  $15.00
  SỞ LƯU HƯƠNG TRUYỀN KỲ (CTV) – 11 Đĩa  $17.00   SƯ PHỤ HOÀNG PHI HÙNG (TVB) – 6 Đĩa  $9.00
  SAY VÔ ĐỊCH (ATV) – 8 Đĩa  $12.00   SƯ TỬ HÀ ĐÔNG (TVB) – 5 Đĩa  $8.00
  SỰ TÍCH PHẬT DI LẠC (TAIWAN) – 10 Đĩa  $15.00   SONG HÙNG GAN DẠ (TVB) - 5 Đĩa  $8.00
  SỰ TÍCH PHẬT DI LẠC 2 - Giang Hồ Song Sanh (TAIWAN) - 15 Đĩa  $23.00   SƯƠNG ĐÊM NGẤN LỆ (TAIWAN) – 7 Đĩa  $11.00
  SÁCH MÃ TIÊU TÂY PHONG (AVE) - 10 Đĩa  $15.00    SÓNG GIÓ HOÀNG CUNG (TQ - VNLT)  -  19 Đĩa  -  $23.75 
  SÓNG GIÓ NGUYÊN TRIỀU (TQ - VNLT)  -  12 Đĩa  -  $15.00

  SƠN HẢI KINH TRUYỀN THUYẾT (TQ - VNLT)  -  11 Đĩa  -  $13.75 

                                                              T

  TẦM LONG KIẾM KHÁCH (TVB) - 6 Đĩa  $9.00

  TÔN VÕ TRUYỀN KỲ (CTV) - 6 Đĩa  $9.00 

  TÂY DU KÝ 1 (TQ) - 6 Đĩa  $9.00

  SỞ LƯU HƯƠNG TÂN TRUYỆN (TQ - VNLT)  -  10 Đĩa  -  $12.50

 

 

  TÀI TỬ TÔ ĐÔNG PHA (ATV) - 10 Đĩa  $15.00   

  THIÊN SƯ CHUNG QUỲ (AVE) - 8 Đĩa  $12.00

  TÂY DU KÝ 1 (HK) - 6 Đĩa  $9.00

  TÂY DU KÝ 2 (TQ) - 5 Đĩa  $8.00   TÂY DU KÝ 2 (HK) - 6 Đĩa  $9.00
  TÂN THIÊN TẦM BIẾN (TVB) – 7 Đĩa  $11.00   THÁNH KIẾM (TVB) – 4 Đĩa  $6.00
  THẦN TUỚNG DIỆU HUYỀN (TVB) – 8 Đĩa  $12.00   TỀ TUYÊN VƯƠNG VÀ CHUNG VÔ DIỆM (TVB) – 6 Đĩa  $9.00
  TÂN TUYẾT SƠN PHI HỒ (TVB) – 8 Đĩa  $12.00   TỨ ĐẠI THIÊN TÀI (TVB) – 10 Đĩa  $15.00
  THIẾT HUYẾT BẢO TIÊU (TVB) – 6 Đĩa  $9.00   TÔI YÊU SƯ TỬ HÀ ĐÔNG (CTV) – 8 Đĩa  $12.00
  THIÊN NGOẠI PHI TIÊN (CTV) – 7 Đĩa  $11.00   TINH VÕ BÃI THUỢNG HẢI (TVB) – 6 Đĩa  $9.00
  THÍCH HỔ  (GTV) – 7 Đĩa  $11.00   TRUNG HOA ĐẠI TRUỢNG PHU (TAISENG) – 8 Đĩa  $12.00
  TUYỆT THẾ VŨ KHÍ (TVB) – 4 Đĩa  $6.00   THIÊN LONG KỲ HIỆP (TVB) – 4 Đĩa  $6.00
  THỦY HỬ TRUYỆN (CTV) – 11 Đĩa  $17.00   THIÊN TỬ ĐỒ LONG (TVB) – 5 Đĩa  $8.00
  THIÊN LONG BÁT BỘ 2004 (CTV) – 10 Đĩa  $15.00   TỨ ĐẠI DANH BỘ (CTV) – 9 Đĩa  $14.00
  THỪA TUỚNG LƯNG GÙ (ATV) – 8 Đĩa  $12.00   TÂN SỞ LƯU HƯƠNG (TVB) – 5 Đĩa  $8.00
  THẦN ĐIÊU HIỆP LỮ 2006 (CTV) – 10 Đĩa  $15.00   THIÊN SƯ KỲ MÔN (TVB) – 5 Đĩa  $8.00
  THẦN ĐIÊU HIỆP LỮ 95 (TVB) – 8 Đĩa  $12.00   TUYẾT SƠN PHI HỒ (TVB) – 10 Đĩa  $15.00
  THIẾU NIÊN HOÀNG PHI HÙNG (TAISENG) – 8 Đĩa  $12.00   THẬP TAM THÁI BẢO (TVB)  - 5 Đĩa  $8.00
  TIÊU THẬP NHẤT LANG (TVB) – 5 Đĩa  $8.00   TINH VÕ MÔN (ATV) – 6 Đĩa  $9.00
  TIẾT NHƠN QUÝ TRUYỀN KỲ (CTV) – 6 Đĩa  $9.00   TẦN VƯƠNG LÝ THẾ DÂN (CTV) – 10 Đĩa  $15.00
  TRUNG HOA ANH HÙNG (CTV) – 8 Đĩa  $12.00   THẬP TAM MẬT SÁT LỆNH (ATV) – 6 Đĩa  $9.00
  TAM QUỐC DIỄN NGHĨA (TAISENG) – 21 Đĩa  $32.00   TÂN BÍCH HUYẾT KIẾM (TVB) – 9 Đĩa  $14.00
  TRUYỀN THUYẾT LIÊU TRAI 1 (TVB) – 7 Đĩa  $11.00   THẦN CHƯỞNG NHƯ LAI (TVB) – 11 Đĩa  $17.00
  TRUYỀN THUYẾT LIÊU TRAI 2 (TVB) – 10 Đĩa  $15.00   THIẾU LÂM VỊNH XUÂN QUYỀN (TVB) – 5 Đĩa  $8.00
  TIỂU NGƯ NHI VÀ HOA VÔ KHUYẾT (TVB) – 8 Đĩa  $12.00   TÀI NĂNG TRỊNH BẢN KIỀU (TVB) – 7 Đĩa  $11.00
  THẦN BỘ 1 BẮC QUAN ĐIỆP HUYẾT (TVB) – 5 Đĩa  $8.00   TIỂU LÝ PHI ĐAO (TTV) – 10 Đĩa  $15.00
  THẦN BỘ 2 CHIỂN NGỌC QUAN ÂM (TVB) – 5 Đĩa  $8.00   TIỂU TỬ TINH LINH (CTV) – 6 Đĩa  $9.00
  THẦN BỘ 3 HOA NGHIÊM TỨ HOẶC (TVB) – 3 Đĩa  $5.00   THIÊN LONG BÁT BỘ LỤC MẠCH THẦN KIẾM (TVB) - 7 Đĩa  $11.00
  THẦN BỘ 4 SONG YẾN ĐỒ LONG (TVB) – 3 Đĩa  $5.00   THIÊN LONG BÁT BỘ HƯ TRÚC TRUYỀN KỲ (TVB) - 5 Đĩa  $8.00
  TRUNG NGUYÊN KIẾM KHÁCH 1 (ATV) – 8 Đĩa  $12.00   THỜI ĐẠI CHIẾN QUỐC (TVB) – 10 Đĩa  $15.00
  TRUNG NGUYÊN KIẾM KHÁCH 2 (ATV) – 6 Đĩa  $9.00   THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT BÀ MAI (TTV) – 11 Đĩa  $17.00
  THỤC SƠN KỲ HIỆP 1 (TVB) – 5 Đĩa  $8.00   TIẾU NGẠO GIANG HỒ  (TVB) – 8 Đĩa  $12.00
  THỤC SƠN KỲ HIỆP 2 (TVB) – 5 Đĩa  $8.00   THẦN KIẾM MA ĐAO (TVB) – 8 Đĩa  $12.00
  THIÊN TỬ ĐẠI HÁN (TAISENG) – 10 Đĩa  $15.00   THIÊN LONG THẦN KIẾM (TVB) – 5 Đĩa  $8.00
  THIẾU LÂM TIỂU ANH HÙNG 1 (ATV) – 4 Đĩa $6.00   THÁI TỬ TRANH HOÀNG LỤC (TTV) – 6 Đĩa  $9.00
  THIẾU LÂM TIỂU ANH HÙNG 2 (ATV) – 4 Đĩa  $6.00   TIẾT ĐINH SAN VÀ PHÀN LÊ HUÊ (TVB) – 5 Đĩa  $8.00
  TỬU QUYỀN TÔ KHẤT DI (TVB) – 5 Đĩa  $8.00   TUYỆT ĐẠI SONG KIÊU (TAISENG) – 10 Đĩa  $15.00
  THẦN ĐIÊU ĐẠI HIỆP 83 (TVB) – 12 Đĩa  $18.00   THIẾU NIÊN PHƯƠNG THẾ NGỌC (TVB) – 10 Đĩa  $15.00
  TRUYỀN KỲ BẠCH NGỌC ĐƯỜNG (TAIWAN) – 8 Đĩa  $12.00    THÁI CỰC TÔN SƯ (ATV) – 6 Đĩa  $9.00
  TIẾT CƯƠNG PHẢN ĐUỜNG (TVB) – 5 Đĩa  $8.00   TẦN THỦY HOÀNG (ATV) – 10 Đĩa  $15.00
  TIẾU NGẠO GIANG HỒ 2001 (DVE) – 10 Đĩa  $15.00   THIẾU NIÊN THIÊN TỬ KHANG HY (TVB) – 8 Đĩa  $12.00
  TUYẾT SƠN TÌNH THÙ (CTS) – 10 Đĩa  $15.00   THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN 1 (CTV) – 13 Đĩa  $20.00
  TÂN TÚY HIỆP (ATV) – 9 Đĩa  $14.00   THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN 2 (CTV) – 10 Đĩa  $15.00
  TUYẾT HOA THẦN KIẾM 1 (ATV) – 5 Đĩa  $8.00   THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT KIẾM (ATV) – 9 Đĩa  $14.00
  TUYẾT HOA THẦN KIẾM 2 (ATV) – 5 Đĩa  $8.00   THẦN QUYỀN VÔ ĐỊCH (TVB) – 5 Đĩa  $8.00
  THÁI BÌNH CÔNG CHÚA (TVB) – 8 Đĩa  $12.00   THÀNH CÁT TƯ HÃN (TVB) – 4 Đĩa  $6.00
  THIẾU NIÊN BAO THANH THIÊN 1 (GTV) – 9 Đĩa  $14.00   TRĂNG SÁNG GIANG NAM (TVB) – 6 Đĩa  $9.00
  THIẾU NIÊN BAO THANH THIÊN 2 (GTV) –10 Đĩa  $15.00   THIÊN THU ANH LIỆT TRUYỀN (TVB) – 10 Đĩa  $15.00
  THẾ VÕ LẬP NGHIỆP (TVB) – 5 Đĩa  $8.00   THIÊN CHI KIỀU TỬ (CTV) – 10 Đĩa  $15.00
  THIỆN NỮ ƯU HỒN (AVE) – 10 Đĩa  $15.00   THIÊN LANG KIẾP (TVB) – 5 Đĩa  $8.00
  THIÊN TẦM BIẾN (TVB) – 8 Đĩa  $12.00   TRẠNG NGUYÊN CÔNG PHU (ATV) – 9 Đĩa  $14.00
  THĂNG BÌNH CÔNG CHÚA (TVB) – 5 Đĩa  $8.00   TƯỚNG THẦN CỦA VUA CÀN LONG (TVB) – 5 Đĩa  $8.00
  TẾ CÔNG TÁI XUẤT (TAISENG) – 8 Đĩa  $12.00   TINH VÕ TRẦN CHÂN (CTV) – 6 Đĩa  $9.00
  THIẾU NIÊN DƯƠNG GIA TƯỚNG (TVB) – 11 Đĩa  $17.00   THIÊN ĐỊA TRUYỀN KỲ (TAIWAN) – 4 Đĩa  $6.00
  THÁI CỰC TRƯƠNG TAM PHONG 1 (TVB) – 5 Đĩa  $8.00   TIẾU NGẠO GIANG HỒ 96 (TVB) – 11 Đĩa  $17.00
  THÁI CỰC TRƯƠNG TAM PHONG 2 (TVB) – 4 Đĩa  $6.00   TỐNG LIÊN SANH TỌA ĐƯỜNG (ATV) – 8 Đĩa  $12.00
  TÂY TƯƠNG KỲ DUYÊN (TVB) – 5 Đĩa  $8.00   TÂN VỊNH XUÂN QUYỀN (TVB) – 8 Đĩa  $12.00
  TRẠNG SƯ TỐNG THẾ KIỆT (TVB) – 8 Đĩa  $12.00   THIẾT TƯỚNG QUÂN (TTV) – 9 Đĩa  $14.00
  TRẠNG SƯ TỐNG THẾ KIỆT 2 (TVB) - 8 Đĩa $12.00 

  TRỘM LONG TRÁO PHỤNG 1 (TVB) – 8 Đĩa  $12.00

  TÂN TIẾU NGẠO GIANG HỒ (ATV) - 14 Đĩa  $21.00 

  TÂN ANH HÙNG XẠ ĐIÊU 2008 (CTV) – 10 Đĩa  $15.00

  TRỘM LONG TRÁO PHỤNG 2 (TVB) – 6 Đĩa  $9.00   TÂN LƯƠNG SƠN BÁ CHÚC ANH ĐÀI (ATV) – 10 Đĩa  $15.00
  TRƯỜNG BÌNH CÔNG CHÚA (TVB) – 8 Đĩa  $12.00   THẬP TỨ NỮ ANH HÀO (TVB) – 8 Đĩa  $12.00
  THỦY NGUYỆT TAM KIẾM KHÁCH 1 (ATV) – 7 Đĩa  $11.00   TUYỆT TÌNH KIẾM (TTV) – 8 Đĩa  $12.00
  THỦY NGUYỆT TAM KIẾM KHÁCH 2 (ATV) – 7 Đĩa  $11.00   TRUYỀN THUYẾT NGU CÔNG CHUYỂN NÚI (TAIWAN) – 8 Đĩa  $12.00
  TUẦN PHỦ LƯU MINH TRUYỀN (TAIWAN) – 8 Đĩa  $12.00   THIÊN KIẾM QUẦN HIỆP (TAIWAN )  6 Đĩa  $9.00
  THỤC SƠN KIẾM HIỆP (ATV) - 10 Đĩa  $15.00   THÁI BÌNH THIÊN QUỐC (TVB) – 14 Đĩa  $21.00
  TUYẾT VỰC MÊ THÀNH (CTV) – 8 Đĩa  $12.00   THÁI TỔ BÍ SỬ (ATV) – 12 Đĩa  $18.00
  THẤT VÕ HIỆP (ATV) – 8 Đĩa  $12.00   TRẬN CHIẾN HUYỀN VÕ MÔN (TVB) – 5 Đĩa  $8.00
  TRUYỀN TÍCH TAM TIÊN NHÂN (TVB) – 5 Đĩa  $8.00   TÂY THI (CTV) – 6 Đĩa  $9.00
  TỨ TUYỆT DANH THÁM (TVB) – 5 Đĩa  $8.00   TÂN LỘC ĐỈNH KÝ 2008 (TAIWAN) – 10 Đĩa  $15.00
  THIẾU LÂM 36 PHÒNG (ATV) – 8 Đĩa  $12.00   THIÊN ĐỊA TRUYỀN THUYẾT BẢO LIÊN ĐĂNG (TVB) - 5 Đĩa  $8.00
  TRUNG THẦN ĐỊCH NHÂN KIỆT (TVB) - 5 Đĩa  $8.00   THIÊN LONG QUYẾT (TVB) - 15 Đĩa  $23.00
  THẦN ĐIÊU TÁI XUẤT (ATV) - 10 Đĩa  $15.00 

  TỀ THIÊN ĐẠI THÁNH (TVB) - 9 Đĩa  $14.00 

  THẦN Y HOA ĐÀ (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  THIẾU NIÊN THIÊN TỬ (CTV) - 7 Đĩa  $11.00 

  THIẾU LÂM VÕ LAN (TVB) - 8 Đĩa  $12.00 

  TUYẾT HOA NỮ THẦN LONG (TAISENG) - 12 Đĩa  $18.00 

  THẬP TAM NƯƠNG (TAIWAN) - 9 Đĩa  $14.00 

  THIÊN LONG HIỆP KHÁCH (TVB) - 11 Đĩa  $17.00 

  THIẾU LÂM TĂNG BINH (TAISENG) - 9 Đĩa  $14.00 

  TỨ ĐẠI DANH THÁM (ATV) - 8 Đĩa  $12.00 

  THẬP BÁT LA HÁN (ATV) - 8 Đĩa  $12.00 

  THIẾU LÂM XUẤT ANH HÙNG (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  TẾ CÔNG TRUYỀN KỲ (ATV) - 11 Đĩa  $17.00 

  TÔN TỬ BINH PHÁP 1 (ATV) - 5 Đĩa  $8.00 

  TÔN TỬ BINH PHÁP 2 (ATV) - 5 Đĩa  $8.00 

  THANH TRIỀU ĐỆ NHẤT TÀI TỬ (TAISENG) - 11 Đĩa  $17.00 

  TINH MÔN NGŨ HỔ (TVB) - 6 Đĩa  $9.00 

  THIẾT MÃ PHỤC THÙ (TVB) - 6 Đĩa  $9.00 

  THỊ TRẤN TAM NGUYÊN (TAISENG) - 14 Đĩa  $21.00 

  THẤT KIẾM KHÁCH (TAISENG) - 8 Đĩa  $12.00 

  THƯ KIẾM HỒNG HOA (TAISENG) - 10 Đĩa  $15.00 

  THIÊN HẠ THÁI BÌNH (ATV) - 8 Đĩa  $12.00 

  THIẾT HUYẾT ĐẠI KỲ (ATV) - 8 Đĩa  $12.00 

  TIỂU LÝ PHI ĐAO (TVB) - 7 Đĩa  $11.00 

  THIẾU NỮ VÕ MỴ NƯƠNG (ASIA) - 11 Đĩa  $17.00 

  THIÊN MA DANH KIẾM (TVB) - 4 Đĩa  $6.00 

  TỪ HY LÂM NẠN (AVE) - 6 Đĩa  $9.00 

  TÂN NGỌA HỔ TÀNG LONG (TAISENG) - 9 Đĩa  $14.00 

  TÚY QUYỀN TRƯƠNG TAM (CTV) - 7 Đĩa  $11.00 

  THÁI CỰC ANH HÙNG (AVE) - 7 Đĩa  $11.00 

  THẦN BẾP LÀM QUAN (AVE) - 8 Đĩa  $12.00 

  THIÊN SƯ CHUNG QUỲ (TAISENG) - 10 Đĩa  $15.00

  THIẾU LÂM VÕ VƯƠNG (AVE) - 5 Đĩa  $8.00 

  TINH VÕ ANH HÙNG (AVE) - 8 Đĩa  $12.00 

  TRÂN CHÂU HUYẾT HẬN (AVE) - 9 Đĩa  $14.00 

  TIÊN PHÀM KỲ DUYÊN (TVB) - 4 Đĩa  $6.00 

  TRUYỀN KỲ TIỂU TỬ (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  TÌNH NGHĨA GIANG HỒ (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  TÂY MÔN VÔ HẬN (TAISENG) - 10 Đĩa  $15.00 

  THIẾU LÂM QUYỀN CƯỚC (AVE)  -  5 Đĩa  $8.00 

  TÌNH SỬ TRƯỜNG THÀNH (TQ - VNLT)  -  11 Đĩa  -  $13.75 

  THÁI Y NGHỊCH NGỢM (TQ - VNLT)  -  9 Đĩa  -  $11.25 

  TRUNG HOA ĐỆ NHẤT BẾP (TQ)  -  6 Đĩa  -  $6.00 

  THIẾT ĐẢM THANH QUAN (AVE)  -  6 Đĩa  -  $9.00 

  TÂN TAM QUỐC DIỄN NGHĨA (TVB - VNLT)  -  22 Đĩa  -  $27.50 

  THÂM CUNG QUÝ PHI 2 (TVB)  -  8 Đĩa  -  $12.00 

  TÂN MÃ VĨNH TRINH (TQ - VNLT)  -  10 Đĩa  -  $12.50

  TÂN TÂY DU KÝ 2012 (TQ - VNLT)  -  15 Đĩa  -  $18.75 

  TÂY THI TÌNH SỬ (TQ - VNLT)  -  9 Đĩa  -  $11.25 

  TÙY ĐƯỜNG ANH HÙNG (TQ)  -  16 Đĩa  -  $24.00 

  TẦN HƯƠNG LIÊN và TRẦN THẾ MỸ (TQ - VNLT)  -  8 Đĩa  -  $10.00 

  TÂN TIẾT ĐINH SAN (TQ - VNLT)  -  11 Đĩa  -  $13.75

  TRUNG NGUYÊN ĐẠI ĐẾ (TVB)  -  14 Đĩa  -  $21.00 

  THẦN THÁM ĐỊCH NHÂN KIỆT 2014 (TQ - VNLT)  -  10 Đĩa  -  $12.50

  THẦN LONG NHÂN TÀ - THIÊN LONG BÁT BỘ (TQ)  -  10 Đĩa  -  $15.00

  TRÒ ĐÙA UYÊN ƯƠNG (TQ - VNLT)  -  12 Đĩa  -  $15.00

  TIÊN HIỆP KIẾM (TQ - VNLT)  -  11 Đĩa  -  $13.75

  THANH CUNG NỘI CHIẾN (TQ)  -  11 Đĩa  -  $17.00

  THIẾU LÂM TÀNG KINH CÁC (TQ - VNLT)  -  16 Đĩa  -  $20.00

  TRƯƠNG BẢO TỬ TRUYỀN KỲ (TVB)  -  8 Đĩa  -  $12.00

  TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ (TQ - VNLT)  -  14 Đĩa  -  $17.50

  THIÊN TƯỚNG THẠCH CẢM ĐANG (TQ - VNLT)  -  12 Đĩa  -  $15.00

  TIẾT CƯƠNG PHẢN ĐƯỜNG (TQ - VNLT)  -  16 Đĩa  -  $20.00

  TRUYỀN THUYẾT HỒ LY (TQ - VNLT)  -  9 Đĩa  -  $11.25

  TIÊU MÔN QUAN KIẾM (TQ - VNLT)  -  10 Đĩa  -  $12.50

  TÚY QUYỀN VƯƠNG VÔ KỴ 1 (ATV)  -  5 Đĩa  -  $8.00

  TÚY QUYỀN VƯƠNG VÔ KỴ 2 End (ATV)  -  10 Đĩa  -  $15.00 

  TÂN BẠCH PHÁT MA NỮ (TQ - VNLT)  -  10 Đĩa  -  $12.50

  THANH VÂN CHÍ  Phần 1 (TQ - VNLT)  -  14 Đĩa  -  $17.50

  THANH VÂN CHÍ  Phần 2 End (TQ - VNLT)  -  5 Đĩa  -  $6.25

  TIÊN KIẾM KỲ DUYÊN (TQ - VNLT)  -  11 Đĩa  -  $13.75

                                                             U, V

  UYÊN ƯƠNG HỒ ĐIỆP MỘNG (TAISENG) - 7 Đĩa  $11.00

  VĂN HÀO TÔ ĐÔNG PHA (TVB)  -  8 Đĩa  -  $12.00

 

  VÕ ĐƯỜNG CHÍNH NGHĨA (TAISENG) - 8 Đĩa  $12.00 

  VÕ SĨ CỜ TUỚNG (ATV) – 5 Đĩa  $8.00

  TIÊN PHÀM TÌNH CHƯA DỨT (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  THẦN CƠ DIỆU TOÁN LƯU BÁ ÔN 3 (CTV) - 12 Đĩa  $18.00

  THÂM CUNG QUÝ PHI (TVB) - 8 Đĩa  $12.00 

  TIỂU BẢO VÀ KHANG HY (TVB) - 10 Đĩa  $15.00 

  THẦN Y HIỆP LỮ (ATV) - 10 Đĩa  $15.00 

  THẦN ĐIÊU ĐẠI HIỆP 88 (TVB) - 10 Đĩa  $15.00 

  THIÊN NHAI TRUY NÃ (TVB) - 8 Đĩa  $12.00 

  THƯ KIẾM TÌNH HIỆP (TAIWAN) - 8 Đĩa  $12.00 

  TÂN LỤC ĐỈNH KÝ (TVB) - 9 Đĩa  $14.00 

  TUYỆT THẾ THẦN Y (ATV) - 7 Đĩa  $11.00 

  THIÊN TẦM KỲ BIẾN (ATV) - 7 Đĩa  $11.00 

  THIẾT ĐẢM PHI LONG (AVE) - 10 Đĩa  $15.00 

  THIẾT ĐẢM PHI LONG 2 - Phong Vân Biến (AVE) - 11 Đĩa  $17.00 

  TÁI THẾ TÌNH DUYÊN (TAIWAN) - 7 Đĩa  $11.00 

  TÂN GIANG HỒ KỲ HIỆP (AVE) - 5 Đĩa  $8.00 

  THẾ VÕ QUYỀN GIA (TVB) - 5 Đĩa  $8.00 

  TAM THIẾU GIA CHI KIẾM (TAIWAN) - 9 Đĩa  $14.00   

  THƯ KIẾM ÂN THÙ LỤC (TVB) - 7 Đĩa  $11.00 

  THẦN LONG HUYẾT KIẾM (ASIA) - 3 Đĩa  $5.00 

  THẦN LONG KIẾM HIỆP (TVB) - 6 Đĩa  $9.00

  THIẾU LÂM NGŨ TRÁNG SĨ (TVB) - 10 Đĩa  $15.00 

  TÀO THÁO VÀ THÁI VĂN CƠ (TAIWAN) - 6 Đĩa  $9.00 

  THƯ KIẾM GIANG SƠN (TVB) - 4 Đĩa  $6.00 

  THIÊN BIẾN (TVB) - 8 Đĩa  $12.00

  TÔN TỬ (CTV) - 6 Đĩa  $9.00 

  THIẾT HUYẾT ĐẠI KỲ MÔN (TVB) - 6 Đĩa  $9.00 

  TÁI NGOẠI KỲ HIỆP (TTV) - 6 Đĩa  $9.00 

  THẦN THÁM ĐỊCH NHÂN KIỆT (TAISENG) - 11 Đĩa  $17.00 

  TÂN THIẾU LÂM TỰ (AVE) - 6 Đĩa  $9.00 

  TÁI CHIẾN ANH HÙNG (AVE) - 7 Đĩa  $11.00 

  THẬP NHỊ KIM LỆNH (ATV) - 5 Đĩa  $8.00 

  THIÊN ĐỊA TRUYỀN THUYẾT MỸ NHÂN NGƯ (ATV) - 5 Đĩa  $8.00

  TRƯỜNG KIẾM TƯƠNG TƯ (AVE) - 7 Đĩa  $11.00 

  THỔ ĐỊA TRUYỀN KỲ (Trọn Bộ) (AVE) - 45 Đĩa  $68.00   

  TRỞ VỀ THỜI TAM QUỐC (TVB) - 6 Đĩa  $9.00

  THẦN ĐAO (TVB) - 3 Đĩa  $5.00 

  THIÊN TƯỚNG MA TÌNH (East Media) - 6 Đĩa  $9.00 

  THỜI THẾ TẠO VƯƠNG (TVB) - 7 Đĩa  $11.00 

  THÂM CUNG THẦN BÍ (TAISENG)  -  8 Đĩa  $12.00 

  TÂN HOÀN CHÂU CÁT CÁT (TQ - VNLT)  -  19 Đĩa  -  $23.75 

  THIÊN NHAI MINH NGUYỆT ĐẠO (TQ - VNLT)  -  11 Đĩa  -  $13.75

  THÂM CUNG (TAISENG)  -  12 Đĩa  -  $18.00 

  TÔ CHÂU LỤC NHƯ NỮ (AVE)  -  7 Đĩa  -  $11.00 

  TRUYỆN TÌM THẦN (TQ - VNLT)  -  9 Đĩa  -  $11.25   

  THIÊN SƯ CHUNG QUỲ 2 (TQ - VNLT)  -  9 Đĩa  -  $11.25 

  TÌNH TƯƠNG TƯ (TVB)  -  5 Đĩa  -  $8.00 

  TÙY ĐƯỜNG DIỄN NGHĨA (TQ - VNLT)  -  16 Đĩa  -  $20.00 

  TIẾT BÌNH QUÝ VÀ VƯƠNG BẢO XUYẾN (TQ - VNLT)  -  11 Đĩa  -  $13.75 

  THẬP ĐẠI KỲ ÁN (TQ - VNLT)  -  9 Đĩa  -  $11.25 

  TÂN BAO THANH THIÊN - KHAI PHONG KỲ ÁN (TVB - VNLT)  -  10 Đĩa  -  $12.50 

  TÂN TỐNG THẾ KIỆT (HK - VNLT)  -  8 Đĩa  -  $10.00 

  TÂN HỒNG LÂU MỘNG (TQ - VNLT)  -  12 Đĩa  -  $15.00

  TÂN TIẾU NGẠO GIANG HỒ 2013 (TQ - VNLT)  -  11 Đĩa  -  $13.75   

  TÌNH TRUNG NHẠC PHI (TQ - VNLT)  -  17 Đĩa  -  $21.25

  TÂN LỘC ĐỈNH KÝ 2015 (TQ - VNLT)  -  12 Đĩa  -  $15.00

  THÁNH MẪU MÃ TỔ (TW - VNLT)  -  19 Đĩa  -  $23.50

  TÂN THẦN ĐIÊU ĐẠI HIỆP 2015 (TQ - VNLT)  -  13 Đĩa  -  $16.25

  TỬ THOA KỲ DUYÊN (HK - VNLT)  -  10 Đĩa  -  $12.50

  THẦN LINH HỘ MỆNH (TVB)  -  4 Đĩa  -  $6.00

  THẦN ĐIÊU ĐẠI HIỆP TRUYỀN (TQ)  -  13 Đĩa  -  $20.00

  THỤC SƠN CHIẾN KỶ (TQ - VNLT)  -  14 Đĩa  -  $17.50

  TÂN TIÊU THẬP NHẤT LANG (TQ - VNLT)  -  11 Đĩa  -  $13.75

  TÂN BẠCH NGỌC ĐƯỜNG (TQ - VNLT)  -  7 Đĩa  -  $8.75

  TUYỆT SẮC KHUYNH THÀNH (TQ - VNLT)  -  13 Đĩa  -  $16.25

  TÂN MÃNH LONG QUÁ GIANG (TQ - VNLT)  -  8 Đĩa  -  $10.00

  THẦN THÁM BAO THANH THIÊN (TQ)  -  10 Đĩa  -  $15.00

  TRƯỜNG TƯƠNG Y (TQ - USLT)  -  10 Đĩa  -  $12.50

  TẦN THỜI MINH NGUYỆT (TQ - VNLT)  -  14 Đĩa  -  $17.50

  TÚ LỆ GIANG SƠN (TQ - VNLT)  -  13 Đĩa  -  $16.25

 

 

 

  U KIM HUYẾT KIẾM (TVB) - 6 Đĩa  $9.00

  VINH QUANG ĐẠI ĐƯỜNG (TQ - VNLT)  -  15 Đĩa  -  $18.75 

  VINH QUANG ĐẠI ĐƯỜNG  Phần 2 End (TQ - VNLT)  -  7 Đĩa  -  $8.75

  VÕ LÂM THẾ GIA (TVB) - 4 Đĩa  $6.00 

  VÓ NGỰA BIÊN CƯƠNG (CTV) – 7 Đĩa  $11.00

  VÔ ẢNH KIM ĐAO (TVB) – 7 Đĩa  $11.00   VÕ QUỐC THẦN TUỚNG (ATV) – 6 Đĩa  $9.00
  VÕ LÂM NGŨ BÁ (TVB) – 15 Đĩa  $23.00   VẠN GIA TRUYỀN THUYẾT (TVB) – 6 Đĩa  $9.00
  VÕ ĐANG 1 (ATV) – 8 Đĩa  $12.00   VUA CÀN LONG (TVB) – 5 Đĩa  $8.00
  VÕ ĐANG 2 (ATV) – 8 Đĩa  $12.00   VÕ THẬP NƯƠNG (TTV) – 7 Đĩa  $11.00
  VIỆT NỮ KIẾM (ATV) – 4 Đĩa  $6.00   VÕ TẮC THIÊN (ATV) – 11 Đĩa  $17.00
  VÂN HẢI NGỌC CUNG DUYÊN (TVB) – 5 Đĩa  $8.00   VIỆT VƯƠNG CÂU TIỄN (TAISENG) – 8 Đĩa  $12.00
  VÕ LÂM TRUYỀN KỲ  (TVB) – 9 Đĩa  $14.00   VƯƠNG TRÙNG DƯƠNG (TVB) – 5 Đĩa  $8.00
  VÕ HIỆP ĐẾ NỮ HOA (ATV) – 9 Đĩa  $14.00   VÕ ĐANG TRƯƠNG TAM PHONG (TVB) – 5 Đĩa  $8.00
  VÕ HIỆP BAO THANH THIÊN (GTV) – 9 Đĩa  $14.00   VÕ BÁ THIẾU LÂM (TVB) – 5 Đĩa  $8.00
  VƯƠNG LÃO HỔ ĐOẠT KIỆU (TVB) - 6 Đĩa  $9.00   VẠN QUYỂN LẦU (TAISENG) - 9 Đĩa  $14.00
  VUA BƯỚM GẶP BỊP (ATV) - 7 Đĩa  $11.00 

  VÕ TƯỚNG VIÊM SÙNG HOÁN (ATV) - 6 Đĩa  $9.00 

  VÔ ĐỊCH THANH THIÊN (AVE) - 10 Đĩa  $15.00 

  VÕ LÂM SONG KIẾM LỆNH (TQ - VNLT)  -  7 Đĩa  -  $8.75 

  VÕ TÒNG ANH HÙNG LƯƠNG SƠN BẠC (TQ - VNLT)  -  12 Đĩa  -  $15.00

  VŨ LẠC TRUYỀN KỲ / MỘC PHỦ PHONG VÂN 2 (TQ - VNLT)  -  11 Đĩa  -  $13.75

  VÕ LÂM KIM LỆNH (ATV)  -  8 Đĩa  -  $12.00 

                                                               X

  XẠ ĐIÊU ANH HÙNG TRUYỀN (CTV) – 7 Đĩa  $11.00

  VÕ LÂM NGOẠI SỬ (AVE) - 10 Đĩa  $15.00 

  VŨ ĐIỆU SE DUYÊN (TVB) - 8 Đĩa  $12.00 

  VỊNH XUÂN TRUYỀN KỲ (TQ - VNLT)  -  8 Đĩa  -  $10.00 

  VÕ TẮC THIÊN BÍ SỬ (TQ - VNLT)  -  14 Đĩa  -  $17.50 

  VĂN HÀO TÔ ĐÔNG PHA (TVB)  -  8 Đĩa  -  $12.00 

  VÂN TRUNG CA (TQ - VNLT)  -  11 Đĩa  -  $13.75

 

 

  XỨ THẦN TIÊN (TVB) – 5 Đĩa  $8.00

  XUẤT VỊ GIANG HỒ (TVB) - 5 Đĩa  $8.00

  XUYÊN KHÔNG KỲ ÁN (TQ - VNLT)  -  10 Đĩa  -  $12.50

  XÁC CHẾT LOẠN GIANG HỒ (TVB) - 8 Đĩa  $12.00

 

                                                               Y

  Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÝ 2003 (TVB) – 10 Đĩa  $15.00

 

  YÊN HOA TAM NGUYỆT (TVB) – 8 Đĩa  $12.00

  Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÝ 2010 (TAISENG) - 10 Đĩa  $15.00   YÊN VŨ GIANG NAM (TTV) - 9 Đĩa  $14.00